Sif fick rätt i Cap Gemini-tvist

Sif fick rätt i Cap Gemini-tvist Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB medger i en förlikning i Arbetsdomstolen att de inte tagit hänsyn till medbestämmandelagen (MBL) vid varsel av personal. Sif tog ärendet till AD mot bakgrund av att ett stort antal anställda i juni 2001 vid uppsägningar erbjöds individuella överenskommelser. Bolaget erkänner i ett förlikningsavtal, som nu godkänts av parterna, att man borde ha förhandlat med fackklubbarna innan kontakt togs med enskilda medarbetare. "Sådana förhandlingar kunde ha inneburit att parterna t ex diskuterat hur många och vilka individer som skulle kontaktas. Mot denna bakgrund beklagar bolaget att sådana diskussioner inte förts med klubbarna", konstateras i förlikningsavtalet. - Ett viktigt utslag som visar att om bolaget inte följer MBL nonchaleras möjligheten att i samråd med klubbarna diskutera turordningsregler, förutsättningar för omplacering och kompetensfrågor innan medarbetarna underrättas, säger Lis-Marie Fond på Sifs förhandlingsenhet. För mer information kontakta: Lis-Marie Fond, 08-508 972 48, 070-589 67 17 Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/25/20020925BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar