SIF:s krav inför avtalsrörelsen

Report this content

SIF:s krav inför avtalsrörelsen SIF:s förbundsstyrelse fastställde på måndagen förbundets krav inför den kommande avtalsrörelsen. Styrelsen antog samtidigt den avtalspolitiska plattform som förbunden inom Facken inom industrin tagit fram tillsammans inför avtalsrörelsen 2001. De viktigaste punkterna är: Stärkt lokalt fackligt inflytande. Lönerna ska höjas med 3,8 procent. En ytterligare arbetstidsförkortning om 15 timmar per år ska ske. Kostnaden för arbetstidsförkortningen minskar löneutrymmet med 0,8 procent. Begränsningsreglerna beträffande övertidsarbete ska gälla alla, oavsett om rätten till övertidsersättning gäller. Kretsen som kan förhandla bort övertid ska begränsas. Alla anställda ska ha rätt till minst en veckas kompetensutveckling per år om de lokala parterna inte kommer överens om något annat. Lägstlönen ska vara 12.500 kronor i månaden. Avtalsperioden är 1 år från 2001-02-01 till 2002-01-31. - Regeringen måste sluta vela om arbetstidsförkortning. Det är mer än hög tid för besked. Om några dagar inleds förhandlingarna. Vi måste veta vad som gäller. - Avsaknaden av besked försvårar hela avtalsrörelsen. Därför vilar det ett tungt ansvar på regeringen, säger SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz och tillägger: -Arbetsmiljön i ett helhetsperspektiv är oerhört viktig och måste analyseras på varje arbetsplats. Vi måste få kontroll över arbetstiden och få ned övertidsarbetet. Finns det tecken på ohälsa så ska de åtgärdas omedelbart. Vi kan inte acceptera att våra medlemmar utnyttjas. - Alla anställda har rätt till minst en veckas kompetensutveckling per år. Vi kan inte längre nöja oss med enbart välmenande texter. Vi skärper därför kraven för att nå konkreta avtal mellan våra fackklubbar och de lokala arbetsgivarna. - Vårt mål är reella löneökningar för våra medlemmar. De som har kvalificerade befattningar har rätt till rejäla lönelyft när det går bra i företagen. Men vi måste också se till att de som har de lägsta lönerna får en lön som de kan leva på, avslutar SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar