SIF säger ja till verkstadsbudet

SIF säger ja till verkstadsbudet SIF sade på torsdagen ja till avtalsförslaget från de opartiska ordförandena angående verkstadsindustrin. - Budet i sin helhet är acceptabelt. Det här är så långt vi kunnat komma.Vi har haft mycket tuffa diskussioner men jag är nöjd eftersom vi lyckats nå varandra och att vi bevarat freden på arbetsmarknaden, säger SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz i en första kommentar efter att parterna svarat de opartiska ordförandena. - Sedan det förra budet har vi lyckats få in formuleringar i avtalet som förstärker det lokala inflytande över arbetstiden, fortsätter Mari-Ann Krantz. De opartiska ordförandena föreslår löneökningar om totalt 5,5 procent för en avtalsperiod om 38 månader. Lönerna höjs med 2,1 procent den 1 februari 2001, 1,8 procent den 1 februari 2002 och 1,6 procent den 1 mars 2003. Till detta kommer löneöversyner vid samma tillfällen. Arbetstidsförkortningar om en dag per år, alltså tre dagar ryms också inom avtalsperioden. Denna arbetstidsförkortning värderas till 1,5 procent. Dessutom innehåller avtalet en individuell garanti för en lägsta lönehöjning om totalt 700 kronor under avtalsperioden. Fördelningen över perioden av garantin avgörs i lokala förhandlingar. - Då ska man särskilt titta på de som har haft en ogynnsam löneutveckling. För dem blir det också speciella satsningar när det gäller kompetensutveckling. Det är en viktig förändring. Det satt hårt åt. Men vi har fått gehör för våra ståndpunkter, säger Mari-Ann Krantz och avslutar. - Avtalet i sin helhet innehåller många bra saker. Den grupp som kan avtala bort övertidsersättning begränsas. Arbetet med arbetsmiljöfrågorna stärks och parterna har enats om direktiv och tidsschema för en gemensam arbetsgrupp. När det gäller kompetensutveckling innebär det nya avtalet att den tjänsteman som vill är garanterad en individuell utvecklingsplan. Avtalet berör cirka 100 000 SIF-medlemmar inom verkstadsindustrin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar