SIF-satsning på kompetens- och karriärutveckling

2000-10-31 SIF-satsning på kompetens- och karriärutveckling Som ett första led i en ny satsning på att stödja sina medlemmars kompetens- och karriärutveckling erbjuder SIF inom kort interaktiva utvecklingsverktyg på Internet. - Hittills har karriärutveckling främst varit till för ett fåtal. Genom de nya tjänsterna kommer vi att kunna hjälpa och stödja många medlemmar i deras utveckling, säger Caroline Söder, ansvarig för SIF:s kompetens & karriärcenter. Genom att erbjuda tjänster och verktyg som riktar sig direkt till medlemmarna vill SIF öka deras möjligheter att själva styra sin utveckling. Varje medlem ska kunna kartlägga sin karriärprofil, genomgå tester och ta del av sina individuella resultat på nätet. - Människor har olika syn på vad som är en önskvärd karriär. Och varje individ har sitt eget, högst personliga karriärmönster. Genom att kartlägga sin individuella karriärprofil skapar man en självinsikt och en handlingsberedskap för att medvetet ta olika steg i sin utveckling. -Den modell vi använder kan jämföras med en tankeprocess som leder fram till bättre självinsikt och stärker individen i sina beslut, menar Caroline Söder. - Metoden är enkel att använda. Den utgår från individen men tar hänsyn till helheten, det vill säga även individens arbetssituation, omgivning etc, säger Jenny Tidblom, projektledare för SIF:s kompetens & karriärsajt. SIF-medlemmar kommer att ha tillgång till utvecklingsverktygen via SIF:s hemsida www.sif.se Till utbudet på webben kopplas både möjligheten till personlig rådgivning och vidareutveckling via seminarier. För ytterligare information kontakta: Caroline Söder, ansvarig för SIF:s kompetens & karriärcenter, 08-508 971 50, 070-589 71 50 Jenny Tidblom, projektledare SIF:s kompetens & karriärsajt, 08-508 971 01, 070-589 71 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00630/bit0002.pdf

Dokument & länkar