SIF träffar avtal för skogsindustrin

SIF träffar avtal för skogsindustrin SIF sade på tisdagen ja till de opartiska ordförandenas avtalsförslag gällande pappers- och massaindustrin. SIF har därmed träffat sitt första avtal i årets avtalsrörelse. - Detta är ett godkänt avtal. Jag är nöjd. Man har lyssnat på oss och vi har kommit en bra bit sedan vi fick det första förslaget strax före nyårshelgen, säger SIF:s ordförande Mari-Ann Krantz i en första kommentar till avtalet. Avtalet innebär löneökningar om totalt 5,5 procent för en avtalsperiod om 38 månader. Lönerna höjs med 2,2 procent den 1 februari 2001, 1,7 procent den 1 februari 2002 och 1,6 procent den 1 februari 2003. Till detta kommer en arbetstidsförkortningar om 9 timmar per år, alltså 27 timmar under avtalsperioden. Denna arbetstidsförkortning värderas till 1,5 procent. Under avtalsperioden skall även tre löneöversyner genomföras. Om parterna inte är överens om annat så är löneöversynerna beräknade till 0,5 procent per år eller 1,5 procent under avtalsperioden. - Dessutom har vi efter många år äntligen fått gehör för våra krav om möjligheten att pröva lokala lönesystem, säger Mari-Ann Krantz. Alla garanteras lönehöjningar om totalt 700 kronor i månaden för hela avtalsperioden. För år 2001 är garantin 275 kronor i månaden, år 2002 garanteras alla 225 kronor i månaden och under 2003 är en garanterade lönehöjningen 200 kronor. - Detta har varit ett viktigt krav att alla skall få löneökningar alla tre åren, säger Mari-Ann Krantz. Parterna är också överens om vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete särskilt inom det psykosociala området. - Vi är överens om att vi i en partsgemensam arbetsgrupp ska inventera de arbetsmiljöproblem som särskilt gäller för tjänstemännen.Vi sätter tjänstemännens arbetsmiljö i fokus, avslutar Mari-Ann Krantz. Avtalet berör cirka 6 000 SIF-medlemmar inom pappers- och massaindustrin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar