SIF-undersökning: Studenter och chefer om drömarbetsplatsen

SIF-undersökning: Studenter och chefer om drömarbetsplatsen De flesta studenter tror att de kan få arbete på sin drömarbetsplats i framtiden. Men studenters och chefers åsikter om hur en sådan arbetsplats bör se ut skiljer sig ofta väsentligt. Medan chefen tror att studenten lägger stor vikt vid att arbetsplatsen ger möjlighet till en bra lön och en internationell karriär betonar studenten också mjukare värden som trevliga och hjälpsamma arbetskamrater. Det visar en undersökning som SIF har gjort. Vid en eventuell anställning av en nyutexaminerad anser cheferna att kompetens, engagemang och kreativitet och idérikedom är de viktigaste egenskaperna. När studenterna uppger sina personliga egenskaper kommer kompetens först på femte plats, efter pålitlighet, engagemang, flexibilitet och en utåtriktad personlighet. Vad gäller anställningstryggheten råder emellertid stor samstämmighet. Hela 83 procent i båda grupperna prioriterar tillsvidareanställningar, men anser ändå inte att den är viktigare än exempelvis utvecklande och varierande arbetsuppgifter. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur chefer och studenter, dvs de framtida arbetstagarna, ser på varandra och på arbetsplatsen. Båda parter har fått svara på frågan om hur drömarbetsplatsen ser ut: studenterna hur de vill att den ska vara, cheferna om vad de tror att studenterna anser. Både studenter och chefer prioriterar utvecklande och varierande arbetsuppgifter högst. Men medan cheferna sedan uppger att arbetsplatsen ska ge möjlighet till en konkurrenskraftig lön, producera spännande produkter och tjänster och kunna erbjuda internationella karriärmöjligheter prioriterar studenterna istället trevliga arbetskamrater. Att en medarbetares viktigaste egenskap är kompetens anser både chefer och studenter. Om kollegornas sociala förmåga har emellertid parterna skilda uppfattningar. Nästan dubbelt så många studenter, 43 procent, som chefer, 24 procent, anser att uppriktighet är en mycket viktig egenskap. Nästan hälften av studenterna, men bara var tionde chef, prioriterar hjälpsamma kollegor. De intervjuade har också, till stor del, olika uppfattning om vilka egenskaper en chef främst bör ha. Medan studenten förväntar sig kompetens, pålitlighet och uppmuntran tror chefen att ledaregenskaper, kompetens och engagemang är viktigast. Undersökningen har gjorts som en enkät bland förbundets medlemmar av Gallup på uppdrag av SIF. 297 chefer och 389 studenter har svarat på enkäten. För mer information kontakta projektansvarige Fredrik Nilsson, 08-5089 72 14, 070-589 72 14 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar