• news.cision.com/
  • Sif/
  • Sifs förbundsordförande till statsministern: - Anställdas roll viktig fråga för Etikkommissionen

Sifs förbundsordförande till statsministern: - Anställdas roll viktig fråga för Etikkommissionen

Report this content

Sifs förbundsordförande till statsministern: - Anställdas roll viktig fråga för Etikkommissionen Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz vill att de anställdas rättigheter vid etiska konflikter på arbetsplatsen särskilt uppmärksammas av Etik & förtroendekommissionen, som nyligen tillsatts av regeringen. I ett brev till statsminister Göran Persson i dag pekar Mari-Ann Krantz på ett antal aspekter som Sif anser att kommissionen bör beakta och framhåller att Sif är berett att bistå kommissionen i dess arbete. - Anställda på företagens ekonomiavdelningar kan i sin dagliga verksamhet utsättas för kravet att utföra arbetsuppgifter som de upplever på gränsen till vad de betraktar som etiskt riktigt. De har då oftast ingenstans att vända sig då lojalitet med arbetsgivaren är avgörande för anställningen. Sif anser att en diskussion om etik i näringslivet inte är fullständig , om frågan om rättigheterna för den som påpekar sådana etiska konflikter på den egna arbetsplatsen lämnas utanför, skriver Mari-Ann Krantz i sitt brev till Göra Persson inför beslutet om direktiv för utredningen. Mari-Ann Krantz poängterar också vikten av att de anställda och deras organisationer konsulteras när etiska regler ska hanteras vid sidan av lagstiftningsvägen. Nya regelsystem för revisorernas självständighet gentemot företagsledningen kräver väl genomtänkta lösningar, som inte leder till att mindre bolag tvingas till nya dyra och komplicerade lösningar, skriver Mari-Ann Krantz. Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070- 549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar