Soloföretagares identitet ska stärkas

Soloföretagares identitet ska stärkas Sex fackliga förbund och företagarorganisationen Företagarna vill starta utbildning i affärsutveckling för soloföretagare. Att stärka företagaridentiteten det vill säga skaffa sig kunskaper i att driva affärer, är nödvändig för att finnas kvar och uppnå en stark ställning på marknaden. Som soloföretagare saknar man oftast någon att diskutera med och utveckla sitt kunnande i hur man bäst driver sitt företag. Utbildningen genomförs i grupper om 10 soloföretagare som tillsammans analyserar sina företags affärsidé, marknad, marknadsföring etc. Resultatet blir en individuell utvecklingsplan för varje deltagare. Fördelen med upplägget är att man kan bolla och testa sina idéer med andra likasinnade. Och som bonus ökar man sitt nätverk. Soloföretagare är företagare som inte har någon anställd utan driver sin verksamhet själv eller många gånger i nätverk. Denna grupp betraktas ofta inte som riktiga företagare eftersom de just inte har några anställda. Projektet riktar sig till soloföretagare med sk kunskapsföretag i Stockholms län Totalt berörs minst 30 000 företagare. En ansökan på 14 miljoner skickas nu till Svenska ESF-rådet i Stockholms län, som ansvarar för EU-pengarinom ramen för Växtkraft mål 3. Av Sveriges 810.000 företag är 607.000 eller 75 procent soloföretag enligt rapporten Soloföretag från Forum för Småföretagsforskning. Och mer än 70 procent av de nya jobben tillkommer i små företag. Kontaktpersoner Anders Åberg, Företagarnas riksorganisation, tel 08-406 1792, 070-602 1792 Hans Eriksson SIF tel 08-5089 7292, 070-689 7292 Camilla Damell Sveriges Psykologförbund, 08-567 06 402, 0709-676 402 Christer Johansson Jusek, tel 08-665 2991, 070-665 2991 Karin Nordin Akademikerförbundet SSR, tel 08-617 4443, 0708-17443 Annika Jederström Civilingenjörsförbundet, tel 08-613 8280, 070-642 4324 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00520/bit0002.pdf

Dokument & länkar