Bättre bevarande av Europas kulturarv

Bättre bevarande av Europas kulturarv Europa har ett rikt kulturarv i form av fornminnen, byggnader och föremål, och det är viktigt att dessa bevaras för kommande generationer. Nu startar ett nytt projekt i Europa som ska ta fram gemensamma riktlinjer för hur vi bättre ska kunna bevara vårt kulturarv. SIS, Swedish Standards Institute är Sveriges representant i projektet. Förstörelse av byggnader och föremål pågår ständigt. Bättre metoder och material skulle kunna förlänga livstiden för föremålen och minska underhållskostnaderna. Idag används olika metoder för bevarandet av kulturarv, och variationen i terminologin mellan olika länder är ofta ett problem vid internationella kontakter. Mot denna bakgrund har den europeiska standardiseringsorganisationen CEN beslutat att starta ett standardiseringsprojekt kring bevarandet av vårt kulturella arv. - Gemensamma standarder skulle underlätta vid utbyte av information, så att experter som arbetar med vårt historiska arv pratar samma språk. Förhoppningen är också att utarbeta riktlinjer för analys och material som används vid bevarande av byggnader och föremål, säger Siv Velander, projektledare på SIS. De som deltar i projektet genom SIS, är Riksantikvarieämbetet, Svenska Kyrkan, Riksarkivet, Kungliga biblioteket, Göteborgs Universitet, Korrosionsinstitutet SCI AB, Svensk Klimatstyrning AB, Högskolan på Gotland, FIBOR och Restaurator AB. Standarderna kommer att ha betydelse för alla företag och institutioner som arbetar med gamla byggnader och konstföremål i t.ex. kyrkor och muséer. Inom projektet kommer man att arbeta med terminologi och övergripande riktlinjer, miljöns påverkan (inomhus- och utomhusklimat), samt konserveringsåtgärder, t.ex. utvärdering av metoder och produkter. Ytterligare information: Siv Velander, projektledare på SIS, tfn: 0220-405 00, siv.velander@sis.se Victoria Jonsson, presskontakt på SIS, tfn: 0709-48 06 74, victoria.jonsson@sis.se SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). SIS, Swedish Standards Institute Postadress: 118 80 STOCKHOLM Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm Organisationsnr: 8024100151 Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/07/20041104BIT21120/wkr0010.pdf

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Prenumerera

Dokument & länkar