Julljusen ska bli säkrare

Nu när julen står för dörren ökar försäljningen av ljus, och fler än vanligt lyser upp sina hem med tända ljus. Men varje år sker också en mängd bränder och olyckor till följd av detta. Nu har ett nytt standardiseringsprojekt startat som ska leda till att konsumenter inom några år ska kunna köpa ljus som är säkrare. SIS, Swedish Standards Institute är Sveriges representant i detta projekt.

– Visionen från svensk sida är att det inom några år bara ska finnas säkra och funktionsdugliga ljus på den svenska marknaden, att konsumenterna ska känna sig tryggare, och att färre olyckor ska inträffa som förorsakats av ljus, säger Kerstin Söderberg, projektledare på SIS. De företag som ska delta i det svenska projektet förutom SIS är IKEA, Räddningsverket, Liljeholmens Stearinfabrik AB, Delsbo Candle AB och ICA. Förutom konsumenterna berörs med andra ord även ljustillverkare, butiker och testlaboratorier av de kommande standarderna. Europa representerar närmare 30 procent av världens ljusmarknad. Användandet av de nya standarderna som beräknas vara klara om några år kommer att underlätta den fria handeln av ljus i Europa och eliminiera handelshinder. Det svenska projektets uppgift genom SIS, är att aktivt delta i det europeiska arbetet och försöka påverka så att de framtida standarderna inom området överensstämmer med svenska krav och önskemål. De tre standarderna ska ta upp krav och provningsmetoder för säkerhet under brinntiden, sammanställning av säkerhets- och varningssymboler för brinnande ljus och provningsmetoder för att klassificera sotningsindex av brinnande ljus. För ytterligare information: Kerstin Söderberg, projektledare SIS, tfn: 08-555 520 44, e-post: kerstin.soderberg@sis.se Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 0709-48 06 74, e-post: victoria.jonsson@sis.se

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Prenumerera

Dokument & länkar