Dela

Citat

Namnbytet är en del av ett större marknads- och varumärkesarbete som vi arbetat med under en längre tid för att förtydliga den gemensamma identiteten inom koncernen och för att ytterligare förtydliga och förstärka vår profil gentemot investerare och kunder på global nivå. Vi har för avsikt att lansera de nya varumärkena innan årets slut, i god tid före en eventuell notering på Nasdaq Stockholms huvudlista första halvåret 2021.
Anders Storm, VD Sivers IMA
Avtalet sammanfaller strategiskt mycket väl med oss som ett flexibelt och lyhört bolag med hög spetskompetens. Detta långsiktiga avtal befäster vår position som en ledande 5G leverantör och är ett starkt bevis på att vår 5G millimetervågsteknologi är i världsklass.
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är mycket glada över att samarbeta med ledarna i branschen i den här viktiga standardiseringen. Kontinuerliga våglaserkällor associeras idag med höga nivåer av komplex anpassning vilket har hindrat upptaget för kostnadskänsliga applikationer. MSA-standardiseringen och specifikationerna för optiska komponenter är avgörande för att möjliggöra laserlösningar i höga volymer, till låg kostnad, och kommer att ge drivhjälp till industritillväxten.
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding AB
Att rulla ut en helt integrerad 5G NR mmvåg-lösning på marknaden är både tidskrävande och kostsamt. För att testa och utvärdera ett 5G NR mmvåg-system behöver du dyra lösningar med mycket kringutrustning. Vi ger nu våra kunder och partners möjlighet att vid sin systemintegration utnyttja vår systemtestplattform för att drastiskt reducera kostnader och förenkla integrationen av sina 5G NR mmvåg-system.
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding AB
Med en exceptionell kombination av uteffekt, verkningsgrad och linearitet är denna nya Dual Quad BFIC mycket lämplig för större antennlösningar som nyttjas i såväl traditionella basstationsapplikationer som de nyare Open RAN-lösningarna. Denna unika BFIC placerar Sivers IMA och Ampleon i den absoluta toppen av millimetervåg-BFIC-marknaden. Denna komponent möter våra kunders behov av högre uteffekt, med krävande linearitet och kritisk verkningsgrad för att framgångsrikt rulla ut den nya generationens millimetervåg-5G NR med gigabithastigheter.
Anders Storm, vd för Sivers IMA
Vi valde Sivers IMA på grund av den höga graden av integration i deras 5G-chipset kombinerat med överlägsen prestanda. Sivers IMA har varit en konstruktiv partner, mycket lyhörda och gett utmärkt stöd under hela designprocessen
Allen Yu, chef för produktledning på Cambium Networks
Vi är hedrade över att Cambium Networks har valt Sivers IMA som global 5G-chipset-leverantör för sina trådlösa bredbandslösningar för operatörer och internetleverantörer. Det här är en mycket viktig milstolpe för Sivers IMA eftersom det visar vår förmåga att konvertera design-wins till långsiktiga avtal med betydande kunder. Med mer än tio andra design-wins inom 5G arbetar vi hårt för att stödja våra kunder i att få sina lösningar på marknaden. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna offentliggöra fler leveransavtal under detta år samtidigt som vi stöttar utrullningen av 5G världen över.
Anders Storm, vd för Sivers IMA
William är ett fantastiskt tillskott till teamet och har en omfattande erfarenhet för att driva photonicsverksamheten in i den volymfas som ligger framför oss," säger. ”Photonicsmarknaden exploderar och III-V halvledare kommer att vara en kritisk teknik inom konsumentelektronik och i många andra produkter under de kommande tio åren. Vi har många nya potentiella kunder i dessa nya vertikaler som kommer till oss för att få tillgång till vår teknik. Att uppdatera vårt affärsområdesnamn till Photonics från Fiber återspeglar därmed marknadens efterfrågan på bästa sätt
Anders Storm, vd för Sivers IMA
CST Globals marknadsmöjligheter expanderar snabbt. Vi ser en ökad efterfrågan från nya, stora kunder inom alla vertikaler vilket möjliggjorts av våra senaste photonicsutrustning. Det nya namnet Photonics omfattar CST Globals nya och befintliga verksamhet
William McLaughlin, Managing Director CST Global Ltd.
Vi är mycket entusiastiska över att arbeta med IDT. Kombinationen mellan vår TRX-BF01 RFIC transceiver och IDTs RapidWave-produkt erbjuder bästa möjliga prestanda. Det är den enda kommersiella 60 GHz-lösning som täcker hela 14 GHz bandbredd för licensfritt 5G som används till trådlösa multigigabit bredbandsnätverk
Anders Storm, vd för Sivers IMA
Vår lättanvända lösning erbjuder en fast trådlös bredbandportfölj för OEM-tillverkare och operatörer som snabbt kan erbjuda prisvärda trådlösa multigigabit bredband
Ronald Jew, senior director och general manager för PSP-gruppen på IDT
Detta samarbete är ett mycket viktigt steg för oss inom ekosystemet för 5G-NR mmWave. Integrationen mellan NXP:s modem och Sivers IMAs 5G chip erbjuder en världsledande lösning, samt erbjuder våra kunder en snabbare väg från design till färdiga 5G-NR-produkter. Exempel på produkter som kan använda den gemsamma lösningen är Customer Premises Equipment (CPE) och small cells för trådlös bredbandsaccess till hemmet som erbjuder gigabit hastighet (s.k. Fixed Wireless Acesss - FWA), samt integrerade lösningar för access och backhaul
Anders Storm, vd för Sivers IMA.
Sivers IMA är en spännande medlem i ekosystemet NXP 5G Access Edge. Våra kunder behöver lösningar för antenn-till-processor. Med Sivers IMA:s kunskap och täta systemintegration med sitt Zero-IF-gränssnitt kommer kunderna att ha en optimal designlösning för snabb implementering
Stuart Forbes, Senior Marketing Manager NXP
Att vinna den här uppföljningsordern med vår befintliga Fortune 100-kund är ett bevis på hur innovativa och högkvalitativa våra halvledarkomponenter är. Det totala ordervärdet med den här kunden är nu uppe i cirka 50 miljoner kronor på mindre än ett år. Genom att fortsätta uppfylla kundens prestanda och kvalitetsvillkor förväntar vi oss ytterligare order framöver
Anders Storm, vd för Sivers IMA
Denna ordern är ett väldigt viktigt genombrott för oss i Kina och vi förväntar oss att det i förlängningen genererar väsentliga intäkter under de kommande åren då utrullningen kommer igång på allvar. Dessutom kommer detta projektet att bli ett viktigt referensprojekt för oss på den kinesiska marknaden, där vi kan tillhandahålla gigabit bredbandslösningar baserat på våra chip och antenner för olicensierat 5G
Anders Sorm vd Sivers IMA
Denna design-win med tillhörande supportavtal kommer på allvar att bana väg för volymutrullning i Kina.
Phil Nan, vd Matrix Electronic Co. Ltd
Den nya ramordern följer på det framgångsrika slutförandet av ett tidigare ramorderavtal med denna kund. Vi har uppenbarligen uppnått kundens krav gällande prestation och kvalitet
Anders Storm, vd Sivers IMA
Första kvartalets goda tillväxt ger en försmak av styrkan i vår affärsmodell. Nettoomsättningen nära fördubblades i kvartalet och vi börjar nu se att vår trådlösa verksamhet driver tillväxten. Även fiberområdet växer, men med en något lägre tillväxttakt.
Anders Storm, vd Silvers IMA Holding
Under min tid på Sivers IMA har jag aldrig tidigare sett ett så starkt kundintresse, och det gäller bägge våra affärsområden. Ledtiderna kan ibland vara långa, men vår utveckling under första kvartalet ger en försmak av potentialen i vår affär. Vi är involverade i många spännande kunders projekt och jag ser med spänning framåt.
Anders Storm, vd Silvers IMA Holding
Det stora intresset för vår 5G-teknik alltsedan MWC har lett till att ett rekordstort antal kunder utvärderar våra lösningar, och jag är övertygad om att det kommer att resultera i många framtida ”design-wisns”. Vi ser också att ett rekordstort antal potentiella kunder kontaktar oss för mer information om vår olicensierade och licensierade 5G-teknik
Anders Storm, vd för Sivers IMA.
”Design-wins” är en viktig del av vår affärsprocess och ett viktigt steg i att driva framtida försäljning. Våra 5G-utvärderingspaket är ett första steg på den resan”
Anders Storm, vd för Sivers IMA.
Det är mycket spännande att nu se hur våra kunder använder vår teknologi för olicensierad 5G i helt nya applikationsområden. Vi hoppas att kunna se tydliga bevis på konceptet och faktiska prototypsystem under tidig höst i år och, om allt följer planen kommer vi att se de första kommersiella systemen under början av 2020
Anders Storm, vd Sivers IMA Holding
Det finns ett växande behov av snabbare trådlösa system till dagens och framtidens smarta applikationer, vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Sivers IMA, vilket ger en konkurrenskraftig lösning för att möta dessa krav.
Albert Chai, CEO CLOP Technologies
Applikationen kräver väldigt hög datahastighet för att överföra icke komprimerad högupplösta data över kortare avstånd. Sivers IMA’s teknologi, erbjuder marknadsledande prestanda, och ger samtidigt möjligt att bygga lösningar för att möta kraven på robusthet och flexibilitet
Itaru Enomoto, President och vd på NetWell Corp
Under de senaste sex månaderna har vi vunnit ett antal så kallade ”design wins” på alla relevanta marknader, vilket är en bedrift jag är mycket stolt över. Detta är det åttonde bolaget som har beslutat sig att basera sina kommande produkter på Sivers IMA’s integrerade kretsar för millimetervågskommunikation. Vi är övertygade om att detta är starten av en mycket spännande marknad
Anders Storm, vd Sivers IMA
Under det senaste året har vi arbetat med Ampleon inom vårt gemensamma 5G-konsortium, vilket har resulterat i en 28 GHz 5G RFIC som nu är redo för kundtestning. Det nuvarande chipet kan användas i small cells och kundenheter (CPE), för t.ex. trådlöst 5G gigabit bredband till hemmet med mera. Nu har vi också kommit överens med Ampleon om att gemensamt utveckla ett chip som möter den specifika efterfrågan som finns från de största OEM-systemtillverkarna, för att även kunna erbjuda chip till 5G-basstationer
Anders Storm, vd Sivers IMA
För alla elektronikkomponenter är det en väldigt viktig milsten att ha genomfört Kvalificeringen. Nu kan vi med trygghet sälja våra produkter i volym och vi går nu in i en väldigt spännande fas där TRX BF01 redan säljs till tex CCS, som nu bygger olicensierad 5G systemen runt om i England på flera platser
Anders Storm, vd Silvers IMA
Vi ser mycket positivt på utvecklingen med våra nya större kunder och partners som ställer höga krav på leverans. Genom den riktade nyemissionen kan vi effektivt stödja detta med nytt kapital och samtidigt bredda bolagets ägarbas med kvalificerade aktieägare. Det är därför mycket angenämt att vi idag kan annonsera en emission om 43,4 MSEK och välkomna en ny småbolagsfond som aktieägare i Sivers IMA Holding, samt att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge ytterligare ökar sina innehav i bolaget
Anders Storm, vd Silvers IMA Holding AB
Vi är mycket glada över att CST Global har erhållit denna order till kundens förserie. Vi känner oss trygga med att vi kommer möta kundens prestandakrav och förväntar oss att denna order är den första av många liknade framöver
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Utvecklingsprojektet för BH laser dioder kommer att ge CST Global bra möjligheter att erbjuda nya produkter på en marknad med större efterfrågan än tillgång. Med denna nya kapacitet och de senaste årens investeringar i CST Global fabrik i Skottland kommer vi ytterligare att öka vår leveransförmåga och bredda den adresserbara marknaden
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Genom att addera epitaxial Indiumfosfid (InP) överväxt till vår egen produktion av laserchip, kan vi nu göra denna produktion internt som tidigare legat hos extern partners. Det minskar inte bara flaskhalsar i produktionen utan minskar också ledtiderna i produktionen av DFB-lasrar Under det senaste året har vi ökat kapaciteten i vår fabrik i Skottland kraftigt för att säkerställa kapacitet att leverera produkter till ett värde av åtminstone MSEK 250 - 300 per år beroende på produktmix
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Det glädjer mig att få annonsera ytterligare ett samarbete med ett ledande produktbolag kring våra 5G produkter. Bolaget har under lång tid levererat kraftfulla millimetervåg-lösningar över hela världen och har många av de ledande operatörerna som kunder. Som komplement till tidigare annonserade samarbeten får vi nu ett nära samarbete med ett företag som tidigt verkat på och drivit punkt till multipunkt marknaden för mikro-och millimetervågssystem. Våra produkter ger inte bara vår partner en teknisk spets, deras erfarenhet och expertis inom nyckelfärdiga systemlösningar kommer dessutom att lära oss mycket om kundens kund och deras behov
Anders Storm, VD Sivers IMA
”Detta samarbete utgör en ännu en milstolpe i vår strävan att skapa en ledande position på 5G millimetervågsmarknaden. Genom att lägga till ytterligare ett innovativt och framåtriktat produktbolag med fokus på trådlösa bredbandslösningar till de existerande samarbeten vi har med Fujikura och Ampleon, adderar vi styrka och insikter till ett redan unikt samarbete mellan företag som gemensamt jobbar mot att erbjuda lösningar i världsklass inom området. Vi är mycket nöjda och stolta över att detta bolag väljer att samarbeta med Sivers IMA kring denna spännande teknologi och det bekräftar ännu en gång att våra lösningar för millimetervågsteknik är absolut världsledande”
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är glada att vi fått denna slutorder från East Coast Microwave. VCO:er har länge varit ett av våra nyckelområden inom Sivers IMA. Våra nya VCO som vi numera tillverkar i Silicon Germanium i våra WiGig och 5G chip, kommer även i framtiden vara viktiga för att leverera produkter i världsklass
Anders Storm, VD Sivers IMA
”För en månad annonserade vi stolt att vårt konferensbidrag valts ut till ett av topp 10 som utnämnts till ”Industry Showcase” för hela konferensen. Vi var extra stolta över detta då vi valdes tillsammans med några av giganterna inom vår industri. Topp 10 bidragen kom från Texas Instrument, Intel, Northrop Grumman, Huawei, Samsung, Infineon och Global Foundry. I går kväll utnämndes vi till bästa industriella bidrag för hela konferensen i konkurrens med dessa företag. Detta är givetvis en stark bekräftelse på att vi gör WiGig chipsets som är världsledande och av yttersta kvalitet även bland de bästa lösningar som erbjuds inom industrin”
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding AB
”Det är mycket upplyftande när en objektiv och välrenommerad organisation som IEEE ger en sådan utmärkelse, och, framför allt, har vårt team gjort ett exceptionellt bra jobb!”
Mats Carlsson, CTO Sivers IMA
Ännu en gång ger Vinnovas oss förtroendet att utveckla en unik produkt, denna gång för framtidens höghastighets 5G telekommunikationsnät. 5G kommer vara en mycket viktig del av alla telekommunikationsnät i framtiden, det bekräftades inte minst av nordiska länderna Stadsministrar förra veckan då de ingick ett nytt fördjupat samarbete om utvecklingen av 5G där ambitionen är att den nordiska regionen ska ligga i framkant. Med detta bidrag från Vinnova och vår egen satsning inom 5G kommer vi nu kunna vara med och bidra till denna vision
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är väldigt glada att fortsätta vårt samarbete med Sivers IMA. Vi är tacksamma över Vinnova’s stöd till det långsiktiga samarbetet mellan näringsliv och universitet, vilket redan resulterat i en fantastisk erfarenhet av att leverera framgångsrik teknologi inom 60 GHz. Ännu en gång får vi möjlighet att bidra till och säkerställa utvecklingen av nya, konkurrenskraftiga kommunikationssystem i teknikens framkant med stöd för de nya frekvensbanden, 24-29 GHz inom 5G
Dragos Dancilla, Lektor i Mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet och projektledare för antenn delen
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet har en avancerad antennkammare för akustiska och radiofrekvensmätningar, vilket kommer medverka till att nå våra högt ställda mål samt borga för stora möjligheter till nära samarbete
Anders Rydberg Professor i mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet
Att få tillfälle att inte bara visa våra produkter, utan även ta aktiv plats i en panel för att diskutera huvudtemat för konferensen, är en utmärkt möjlighet att påverka ledande beslutsfattare inom vår industri. Jag ser detta som ännu en bekräftelse på det ökande intresset för WiGig-teknologi och de affärsmöjligheter som den för med sig för såväl telekom- som datakomindustrin. Det är också tydligt att Sivers IMA tillför intressanta, unika och värdeadderande produkter till denna växande marknad
Anders Storm,VD Sivers IMA
”Detta är en mycket stark bekräftelse på att Sivers IMA:s WiGig chip har prestanda i världsklass. Jag är mycket stolt över vårt team som utvecklat ett chip med så många spjutspetsfunktioner på ett och samma chip. Det är en stor ära för Sivers IMA att vara en del av symposiet, och erkännandet av vårt team från IEEE RFIC symposium är välförtjänt”
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi har hittat en bra lösning med en av våra långtida kunder om hur vi skall kunna slutleverera dessa äldre radarmoduler. Dessa produkter har under en lång tid varit viktiga för Sivers IMA men är nu mogna att fasas ut. Tack vare detta frigörs resurser för ett ökat fokus på våra nya produkter för trådlösa och fiberbaserade höghastighetsnät, vilket jag ser som viktigt
Anders Storm, VD Sivers IMA
”ROF är en mycket kostnadseffektiv lösning som kan betjäna tiotals kilometer av fiberanslutningar mellan mobilmaster och centraliserade radioenheter, så kallade Remote Radio Heads, i 5G-nät. Att CST Global nu bekräftar prestandan hos 60GHz ROF för dataöverföring ger starkt stöd för CST Globals och Sivers IMA:s gemensamma möjligheter att optimera en kombinerad ROF, genom att använda en optisk- och mmVåg-baserad lösning för de framtida 5G-nätverken. Även om mer utvecklingsarbete krävs, så ser jag CST Globals framgång som en bekräftelse på att vi är på rätt väg för att skapa kommersiellt gångbara lösningar inom detta område”
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Jag är mycket stolt över att vårt samarbete med Uppsala universitet har uppmärksammats på detta positiva sätt. Det är en stor ära för Sivers IMA att vara en del av detta och vi är mycket glada över att Uppsala universitet valts ut för att presentera sin forskningsartikel på en så välrenommerad konferens
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Detta är en bekräftelse på att vi kan uppnå 200Gbps, vilket är ultrahöga transmissionshastigheter för användning i så kallade hyper-scale, molnbaserade datacenter. Nätverk av den här typen kräver högre prestanda till lägre kostnad, vilket också kommer att vara av avgörande betydelse för marknaderna för molntjänster, video-on-demand och IoT. Det här visar tydligt att de CWDM, DFB lasrar som är under utveckling inom SUPER 8-projektet är på rätt väg mot att bli kommersiella produkter
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Jag är mycket glad att Robert nu kommer in i bolaget för att bland annat driva processen med en flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista. Robert har en gedigen erfarenhet av listade bolag samt en lång erfarenhet inom telekommunikation hos bolag som RSL COM, Telia och Unisource Mobile
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Sivers IMA Holding har verkligen gjort en otrolig resa de sista tre åren, med en helt ny strategi som verkställts på ett imponerade sätt. Under 2017 har man visat en mycket stark omsättningstillväxt, och nått nästan 100 miljoner kronor i omsättning och ett positivt EBITDA i fjärde kvartalet. Jag ser nu fram emot att hjälpa bolaget in i nästa fas
Robert Ejermark, blivande CFO Sivers IMA Holding
Vi är stolta över att CST Globals satsning inom 1490nm, DFB lasrar har lett till att vi så snabbt blivit redo att leverera dessa till den växande GPON-marknaden, speciellt då till marknader som Kina och Indien där vi sålde över 2 miljoner enheter under 2017. Tillskottet av denna nya 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser till vårt erbjudande kommer att hjälpa oss att stärka vår position
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Det var tyvärr inte tydligt i dagens pressmeddelande, att det är helt ny information och att det är en väldigt unik produkt via tagit fram tillsammans med Fujikura. Sivers IMA får genom detta partnerskap tillgång till en helt unik produkt som vi är de enda förutom Fujikura som får sälja till marknaden. Med Fujikura´s LCP antennmaterial kan vi åstadkomma en antenn som är mycket tunnare än 1 mm. Detta skall jämföras med till exempel Sivers IMA tidigare modul som är minst 3 ggr tjockare, eller andra platta antenner som är mer än 10 ggr tjockare i som görs i plast eller metall. Dessutom har modulen en mycket bra räckvidd samtidigt som den har en mycket låg energiförbrukning
Anders Storm, VD Sivers IMA
Det blir tydligt att vi gjort rätt strategiska val när vi fokuserat på att tillhandahålla en kraftfull och kompetent RF-lösning för 60 GHz WiGig infrastrukturtillämpningar. Vi fick distinkt feedback att många av dagens CMOS-baserade lösningar, som ursprungligen utvecklades för mer konsumentnära applikationer, uppenbarligen inte klarar kraven för infrastrukturlösningar, så som temperaturtålighet, önskad räckvidd och tålighet mot interferens och störningar.
Anders Storm, VD Sivers IMA
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera