Citat

Att vinna den här uppföljningsordern med vår befintliga Fortune 100-kund är ett bevis på hur innovativa och högkvalitativa våra halvledarkomponenter är. Det totala ordervärdet med den här kunden är nu uppe i cirka 50 miljoner kronor på mindre än ett år. Genom att fortsätta uppfylla kundens prestanda och kvalitetsvillkor förväntar vi oss ytterligare order framöver
Anders Storm, vd för Sivers IMA
Denna ordern är ett väldigt viktigt genombrott för oss i Kina och vi förväntar oss att det i förlängningen genererar väsentliga intäkter under de kommande åren då utrullningen kommer igång på allvar. Dessutom kommer detta projektet att bli ett viktigt referensprojekt för oss på den kinesiska marknaden, där vi kan tillhandahålla gigabit bredbandslösningar baserat på våra chip och antenner för olicensierat 5G
Anders Sorm vd Sivers IMA
Denna design-win med tillhörande supportavtal kommer på allvar att bana väg för volymutrullning i Kina.
Phil Nan, vd Matrix Electronic Co. Ltd
Den nya ramordern följer på det framgångsrika slutförandet av ett tidigare ramorderavtal med denna kund. Vi har uppenbarligen uppnått kundens krav gällande prestation och kvalitet
Anders Storm, vd Sivers IMA
Första kvartalets goda tillväxt ger en försmak av styrkan i vår affärsmodell. Nettoomsättningen nära fördubblades i kvartalet och vi börjar nu se att vår trådlösa verksamhet driver tillväxten. Även fiberområdet växer, men med en något lägre tillväxttakt.
Anders Storm, vd Silvers IMA Holding
Under min tid på Sivers IMA har jag aldrig tidigare sett ett så starkt kundintresse, och det gäller bägge våra affärsområden. Ledtiderna kan ibland vara långa, men vår utveckling under första kvartalet ger en försmak av potentialen i vår affär. Vi är involverade i många spännande kunders projekt och jag ser med spänning framåt.
Anders Storm, vd Silvers IMA Holding
Det stora intresset för vår 5G-teknik alltsedan MWC har lett till att ett rekordstort antal kunder utvärderar våra lösningar, och jag är övertygad om att det kommer att resultera i många framtida ”design-wisns”. Vi ser också att ett rekordstort antal potentiella kunder kontaktar oss för mer information om vår olicensierade och licensierade 5G-teknik
Anders Storm, vd för Sivers IMA.
”Design-wins” är en viktig del av vår affärsprocess och ett viktigt steg i att driva framtida försäljning. Våra 5G-utvärderingspaket är ett första steg på den resan”
Anders Storm, vd för Sivers IMA.
Det är mycket spännande att nu se hur våra kunder använder vår teknologi för olicensierad 5G i helt nya applikationsområden. Vi hoppas att kunna se tydliga bevis på konceptet och faktiska prototypsystem under tidig höst i år och, om allt följer planen kommer vi att se de första kommersiella systemen under början av 2020
Anders Storm, vd Sivers IMA Holding
Det finns ett växande behov av snabbare trådlösa system till dagens och framtidens smarta applikationer, vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Sivers IMA, vilket ger en konkurrenskraftig lösning för att möta dessa krav.
Albert Chai, CEO CLOP Technologies
Applikationen kräver väldigt hög datahastighet för att överföra icke komprimerad högupplösta data över kortare avstånd. Sivers IMA’s teknologi, erbjuder marknadsledande prestanda, och ger samtidigt möjligt att bygga lösningar för att möta kraven på robusthet och flexibilitet
Itaru Enomoto, President och vd på NetWell Corp
Under de senaste sex månaderna har vi vunnit ett antal så kallade ”design wins” på alla relevanta marknader, vilket är en bedrift jag är mycket stolt över. Detta är det åttonde bolaget som har beslutat sig att basera sina kommande produkter på Sivers IMA’s integrerade kretsar för millimetervågskommunikation. Vi är övertygade om att detta är starten av en mycket spännande marknad
Anders Storm, vd Sivers IMA
Under det senaste året har vi arbetat med Ampleon inom vårt gemensamma 5G-konsortium, vilket har resulterat i en 28 GHz 5G RFIC som nu är redo för kundtestning. Det nuvarande chipet kan användas i small cells och kundenheter (CPE), för t.ex. trådlöst 5G gigabit bredband till hemmet med mera. Nu har vi också kommit överens med Ampleon om att gemensamt utveckla ett chip som möter den specifika efterfrågan som finns från de största OEM-systemtillverkarna, för att även kunna erbjuda chip till 5G-basstationer
Anders Storm, vd Sivers IMA
För alla elektronikkomponenter är det en väldigt viktig milsten att ha genomfört Kvalificeringen. Nu kan vi med trygghet sälja våra produkter i volym och vi går nu in i en väldigt spännande fas där TRX BF01 redan säljs till tex CCS, som nu bygger olicensierad 5G systemen runt om i England på flera platser
Anders Storm, vd Silvers IMA
Vi ser mycket positivt på utvecklingen med våra nya större kunder och partners som ställer höga krav på leverans. Genom den riktade nyemissionen kan vi effektivt stödja detta med nytt kapital och samtidigt bredda bolagets ägarbas med kvalificerade aktieägare. Det är därför mycket angenämt att vi idag kan annonsera en emission om 43,4 MSEK och välkomna en ny småbolagsfond som aktieägare i Sivers IMA Holding, samt att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge ytterligare ökar sina innehav i bolaget
Anders Storm, vd Silvers IMA Holding AB
Vi är mycket glada över att CST Global har erhållit denna order till kundens förserie. Vi känner oss trygga med att vi kommer möta kundens prestandakrav och förväntar oss att denna order är den första av många liknade framöver
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Utvecklingsprojektet för BH laser dioder kommer att ge CST Global bra möjligheter att erbjuda nya produkter på en marknad med större efterfrågan än tillgång. Med denna nya kapacitet och de senaste årens investeringar i CST Global fabrik i Skottland kommer vi ytterligare att öka vår leveransförmåga och bredda den adresserbara marknaden
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Genom att addera epitaxial Indiumfosfid (InP) överväxt till vår egen produktion av laserchip, kan vi nu göra denna produktion internt som tidigare legat hos extern partners. Det minskar inte bara flaskhalsar i produktionen utan minskar också ledtiderna i produktionen av DFB-lasrar Under det senaste året har vi ökat kapaciteten i vår fabrik i Skottland kraftigt för att säkerställa kapacitet att leverera produkter till ett värde av åtminstone MSEK 250 - 300 per år beroende på produktmix
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Det glädjer mig att få annonsera ytterligare ett samarbete med ett ledande produktbolag kring våra 5G produkter. Bolaget har under lång tid levererat kraftfulla millimetervåg-lösningar över hela världen och har många av de ledande operatörerna som kunder. Som komplement till tidigare annonserade samarbeten får vi nu ett nära samarbete med ett företag som tidigt verkat på och drivit punkt till multipunkt marknaden för mikro-och millimetervågssystem. Våra produkter ger inte bara vår partner en teknisk spets, deras erfarenhet och expertis inom nyckelfärdiga systemlösningar kommer dessutom att lära oss mycket om kundens kund och deras behov
Anders Storm, VD Sivers IMA
”Detta samarbete utgör en ännu en milstolpe i vår strävan att skapa en ledande position på 5G millimetervågsmarknaden. Genom att lägga till ytterligare ett innovativt och framåtriktat produktbolag med fokus på trådlösa bredbandslösningar till de existerande samarbeten vi har med Fujikura och Ampleon, adderar vi styrka och insikter till ett redan unikt samarbete mellan företag som gemensamt jobbar mot att erbjuda lösningar i världsklass inom området. Vi är mycket nöjda och stolta över att detta bolag väljer att samarbeta med Sivers IMA kring denna spännande teknologi och det bekräftar ännu en gång att våra lösningar för millimetervågsteknik är absolut världsledande”
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är glada att vi fått denna slutorder från East Coast Microwave. VCO:er har länge varit ett av våra nyckelområden inom Sivers IMA. Våra nya VCO som vi numera tillverkar i Silicon Germanium i våra WiGig och 5G chip, kommer även i framtiden vara viktiga för att leverera produkter i världsklass
Anders Storm, VD Sivers IMA
”För en månad annonserade vi stolt att vårt konferensbidrag valts ut till ett av topp 10 som utnämnts till ”Industry Showcase” för hela konferensen. Vi var extra stolta över detta då vi valdes tillsammans med några av giganterna inom vår industri. Topp 10 bidragen kom från Texas Instrument, Intel, Northrop Grumman, Huawei, Samsung, Infineon och Global Foundry. I går kväll utnämndes vi till bästa industriella bidrag för hela konferensen i konkurrens med dessa företag. Detta är givetvis en stark bekräftelse på att vi gör WiGig chipsets som är världsledande och av yttersta kvalitet även bland de bästa lösningar som erbjuds inom industrin”
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding AB
”Det är mycket upplyftande när en objektiv och välrenommerad organisation som IEEE ger en sådan utmärkelse, och, framför allt, har vårt team gjort ett exceptionellt bra jobb!”
Mats Carlsson, CTO Sivers IMA
Ännu en gång ger Vinnovas oss förtroendet att utveckla en unik produkt, denna gång för framtidens höghastighets 5G telekommunikationsnät. 5G kommer vara en mycket viktig del av alla telekommunikationsnät i framtiden, det bekräftades inte minst av nordiska länderna Stadsministrar förra veckan då de ingick ett nytt fördjupat samarbete om utvecklingen av 5G där ambitionen är att den nordiska regionen ska ligga i framkant. Med detta bidrag från Vinnova och vår egen satsning inom 5G kommer vi nu kunna vara med och bidra till denna vision
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är väldigt glada att fortsätta vårt samarbete med Sivers IMA. Vi är tacksamma över Vinnova’s stöd till det långsiktiga samarbetet mellan näringsliv och universitet, vilket redan resulterat i en fantastisk erfarenhet av att leverera framgångsrik teknologi inom 60 GHz. Ännu en gång får vi möjlighet att bidra till och säkerställa utvecklingen av nya, konkurrenskraftiga kommunikationssystem i teknikens framkant med stöd för de nya frekvensbanden, 24-29 GHz inom 5G
Dragos Dancilla, Lektor i Mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet och projektledare för antenn delen
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet har en avancerad antennkammare för akustiska och radiofrekvensmätningar, vilket kommer medverka till att nå våra högt ställda mål samt borga för stora möjligheter till nära samarbete
Anders Rydberg Professor i mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet
Att få tillfälle att inte bara visa våra produkter, utan även ta aktiv plats i en panel för att diskutera huvudtemat för konferensen, är en utmärkt möjlighet att påverka ledande beslutsfattare inom vår industri. Jag ser detta som ännu en bekräftelse på det ökande intresset för WiGig-teknologi och de affärsmöjligheter som den för med sig för såväl telekom- som datakomindustrin. Det är också tydligt att Sivers IMA tillför intressanta, unika och värdeadderande produkter till denna växande marknad
Anders Storm,VD Sivers IMA
”Detta är en mycket stark bekräftelse på att Sivers IMA:s WiGig chip har prestanda i världsklass. Jag är mycket stolt över vårt team som utvecklat ett chip med så många spjutspetsfunktioner på ett och samma chip. Det är en stor ära för Sivers IMA att vara en del av symposiet, och erkännandet av vårt team från IEEE RFIC symposium är välförtjänt”
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi har hittat en bra lösning med en av våra långtida kunder om hur vi skall kunna slutleverera dessa äldre radarmoduler. Dessa produkter har under en lång tid varit viktiga för Sivers IMA men är nu mogna att fasas ut. Tack vare detta frigörs resurser för ett ökat fokus på våra nya produkter för trådlösa och fiberbaserade höghastighetsnät, vilket jag ser som viktigt
Anders Storm, VD Sivers IMA
”ROF är en mycket kostnadseffektiv lösning som kan betjäna tiotals kilometer av fiberanslutningar mellan mobilmaster och centraliserade radioenheter, så kallade Remote Radio Heads, i 5G-nät. Att CST Global nu bekräftar prestandan hos 60GHz ROF för dataöverföring ger starkt stöd för CST Globals och Sivers IMA:s gemensamma möjligheter att optimera en kombinerad ROF, genom att använda en optisk- och mmVåg-baserad lösning för de framtida 5G-nätverken. Även om mer utvecklingsarbete krävs, så ser jag CST Globals framgång som en bekräftelse på att vi är på rätt väg för att skapa kommersiellt gångbara lösningar inom detta område”
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Jag är mycket stolt över att vårt samarbete med Uppsala universitet har uppmärksammats på detta positiva sätt. Det är en stor ära för Sivers IMA att vara en del av detta och vi är mycket glada över att Uppsala universitet valts ut för att presentera sin forskningsartikel på en så välrenommerad konferens
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Detta är en bekräftelse på att vi kan uppnå 200Gbps, vilket är ultrahöga transmissionshastigheter för användning i så kallade hyper-scale, molnbaserade datacenter. Nätverk av den här typen kräver högre prestanda till lägre kostnad, vilket också kommer att vara av avgörande betydelse för marknaderna för molntjänster, video-on-demand och IoT. Det här visar tydligt att de CWDM, DFB lasrar som är under utveckling inom SUPER 8-projektet är på rätt väg mot att bli kommersiella produkter
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Jag är mycket glad att Robert nu kommer in i bolaget för att bland annat driva processen med en flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista. Robert har en gedigen erfarenhet av listade bolag samt en lång erfarenhet inom telekommunikation hos bolag som RSL COM, Telia och Unisource Mobile
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Sivers IMA Holding har verkligen gjort en otrolig resa de sista tre åren, med en helt ny strategi som verkställts på ett imponerade sätt. Under 2017 har man visat en mycket stark omsättningstillväxt, och nått nästan 100 miljoner kronor i omsättning och ett positivt EBITDA i fjärde kvartalet. Jag ser nu fram emot att hjälpa bolaget in i nästa fas
Robert Ejermark, blivande CFO Sivers IMA Holding
Vi är stolta över att CST Globals satsning inom 1490nm, DFB lasrar har lett till att vi så snabbt blivit redo att leverera dessa till den växande GPON-marknaden, speciellt då till marknader som Kina och Indien där vi sålde över 2 miljoner enheter under 2017. Tillskottet av denna nya 1490nm, 2,5Gbps, GPON laser till vårt erbjudande kommer att hjälpa oss att stärka vår position
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Det var tyvärr inte tydligt i dagens pressmeddelande, att det är helt ny information och att det är en väldigt unik produkt via tagit fram tillsammans med Fujikura. Sivers IMA får genom detta partnerskap tillgång till en helt unik produkt som vi är de enda förutom Fujikura som får sälja till marknaden. Med Fujikura´s LCP antennmaterial kan vi åstadkomma en antenn som är mycket tunnare än 1 mm. Detta skall jämföras med till exempel Sivers IMA tidigare modul som är minst 3 ggr tjockare, eller andra platta antenner som är mer än 10 ggr tjockare i som görs i plast eller metall. Dessutom har modulen en mycket bra räckvidd samtidigt som den har en mycket låg energiförbrukning
Anders Storm, VD Sivers IMA
Det blir tydligt att vi gjort rätt strategiska val när vi fokuserat på att tillhandahålla en kraftfull och kompetent RF-lösning för 60 GHz WiGig infrastrukturtillämpningar. Vi fick distinkt feedback att många av dagens CMOS-baserade lösningar, som ursprungligen utvecklades för mer konsumentnära applikationer, uppenbarligen inte klarar kraven för infrastrukturlösningar, så som temperaturtålighet, önskad räckvidd och tålighet mot interferens och störningar.
Anders Storm, VD Sivers IMA
Två av världens största operatörer delade med sig av sina planer att kommersialisera 5G mm-våg under de kommande åren, Verizon redan med en Pre-5G standard under 2019 och världens största opertör China Mobile under 2021. Vi siktar på att vara med och leverera de system som kommer efter de ”prototypsystem” som rullas ut idag och är konfidenta att vi kommer kunna erbjuda attraktiva lösningar för 5G.
Anders Storm, VD Sivers IMA
Som tidigare meddelats var ett av våra motiv för listbytet till Nasdaq First North att bredda bolagets ägarbas med nya, långsiktiga, internationella och institutionella aktieägare. Det är därför glädjande att vi idag kan välkomna Swedbank Robur och Nordic Cross som nya aktieägare i Sivers IMA Holding. Tillsammans med vår industriella investerare Ampleon har vi nu nya kompetenta och långsiktiga investerare vilket är en viktig förutsättning för att kvalificera oss för Nasdaqs huvudlista.
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Det finns ett stort intresse för 5G millimetervåg och 60 GHz lösningar. Vi förväntar oss att detta gedigna intresse leder till ett brett användande av dessa teknologier, speciellt för fast trådlös bredbandsaccess, vilket kan förse ett stort antal konsumenter med ”Gigabit till hemmet” redan under innevarande år. Att dessutom en av våra kunder lanserar sin 60 GHz produkt baserad på vår RF teknologi på Mobile World Congress i år, gör det ännu mera spännande. Jag är mycket stolt över att vi idag kan erbjuda en produkt med exceptionell RF prestanda, vilket kommer att hjälpa våra kunder att differentiera sina erbjudanden och tillhandahålla högpresterande produkter jämfört med vad som finns på marknaden idag. Under MWC ser vi fram emot att fördjupa våra befintliga relationer och affärer med våra nyckelkunder och partners, liksom att etablera relationer med nya potentiella kunder och partners som upptäckt de fördelar och möjligheter som våra produkter erbjuder.
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är mycket stolta över att vara delaktiga i CCS nya självorganiserande, 5G-förberedda, 60GHz nod. CCS är en branschledande innovatör som levererar sitt prisbelönta självorganiserande Metnet-system till flera världsledande mobiloperatörer
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är stolta över att CST Global fått förtroendet att leda ett allt större antal viktiga teknologiska forskningsprojekt, finansierade av den brittiska staten. HELCATS-projektet ligger väl i linje med CST Globals målsättning att utveckla ledande produkter för nästa generations telekom- och sensorsystem
Anders Storm, VD Sivers IMA Holding
Förvärvet av CST byggde på en aggressiv tillväxtplan, samt inverteringar i produktionskapacitet för att möta den stora efterfrågan vi ser från våra kunder. Därför är det nu mycket glädjande att CST Global överträffar omsättningsmål, med en tillväxt på ca 90 procent under 2017 jämfört med 2016
Anders Storm, VD Sivers IMA
”Vi uppskattar att CST Global fått förtroendet att få leda ett antal viktiga teknologiska forskningsprojekt, finansierade av den brittiska staten. CoolBlue2 projektet stöder vår målsättning att med hjälp av CST Globals kompetens utveckla ledande produkter för nästa generations sensorsystem”
Anders Storm, VD på Sivers IMA
”Detta partnersamarbete är det andra i ordningen med Fujikura, det första samarbetet med Fujikura inom WiGig tillkännagavs i juni 2017. Vi är mycket nöjda över att Fujikura valt att samarbeta med Sivers IMA även inom 5G. Det bekräftar att våra mmvåg-lösningar är av högsta klass”
Anders Storm, VD på Sivers IMA
”Vi är mycket glada över partnersamarbetet med Sivers IMA och vi är övertygade om att den teknologi vi båda gemensamt utvecklar kommer att erbjuda kunderna konkurrenskraftiga lösningar för 5G. Fujikuras bidrag till bredbandsaccesslösningar på global basis bygger på denna nya trådlösa teknologi i kombination med våra optiska fiberlösningar”
Takahiro Ishii, Deputy General Manager för Fujikuras Advanced Technology Laboratory
Nyligen meddelade vi att Ampleon och Sivers IMA gemensamt kommer utveckla en RF-lösning för 5G millimetervåg. Det är glädjande att Ampleon, valt att stödja projektet ytterligare genom denna investering, detta möjliggör användningen av den bästa möjliga millimetervågs tekniken och att vi kommer snabbare ut till marknaden med vår gemensamma lösning
Anders Strorm, VD Sivers IMA
Vi är glada att CST ännu en gång får förtroendet av den brittiska regeringen att leda ett viktigt teknologiskt forskningsprojekt, och särskilt då detta Wi Phi-projekt relaterar till vårt gemensamma långsiktiga strategiska mål att att leverera de bästa trådlösa och fiberbaserade bredbandlösningarna till marknaden. Det här bekräftar CST:s och Sivers IMA:s starka position i utvecklingen av nästa generations bredbandsnät.
Anders Storm, VD Sivers IMA
Detta är ännu ett projekt för att etablera kombinationen av optisk och millimetervågsbaserad teknologi för att tillhandahålla trådlös transmission i multi-gigabit-klass för fibernätverk. Den trådlösa-optoelektroniska teknologi vi utvecklar lämpar sig för V-bandfrekvenser i millimetervåg-spektrum i 60GHz-bandet, vilket är ett av de frekvensband som tilldelats 5G-nätverk
Dr. Horacio Cantu, Projektledare CST Global
Eftersom millimetervåg, och då i synnerhet 60 GHz, spelar en nyckelroll för TIP, känns det naturligt att Sivers IMA ansluter sig till detta projekt. Projektet i sig är ett tydligt uttalande från en samlad industri och ett bevis på att vårt fokus på konstnadseffektiva 60 GHz RF-lösningar med styrbara antenner ligger helt i linje med vad marknaden efterfrågar
Anders Storm, VD för Sivers IMA