Sivers IMA beviljas MSEK 3 i Vinnova bidrag för utveckling av 5G mm-våg RFIC med integrerad antenn

Sivers IMA (Nasdaq First North: SIVE) meddelar idag att de tillsammans med Uppsala Universitet har blivit beviljade ett bidrag på 4 miljoner kronor av Smartare Elektroniksystems Forsknings- och Innovationsprojekt 2018. Projektet som leds av Sivers IMA och görs tillsammans med Institutionen för teknikvetenskaper vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet. 

Målet med detta projekt är att utveckla en 5G mmWave RFIC inklusive en antenn som är en del av själva kretspaketet. Denna lösning kan bli väldigt kostandeffektive för användning i text CPE-applikationer för gigabit trådlöst bredband eller för inomhus täckning via en hotspot i ett rum. Ansökan har utvärderats av en bedömningspanel bestående av 14 oberoende nationella experter. Möjligheten till kommersialisering av projektresultat är en väsentlig del av Smartare Elektroniksystems bedömningsgrund och i detta fall ser man god kommersiell potential för de resulterande produkterna. 

”Ännu en gång ger Vinnovas oss förtroendet att utveckla en unik produkt, denna gång för framtidens höghastighets 5G telekommunikationsnät. 5G kommer vara en mycket viktig del av alla telekommunikationsnät i framtiden, det bekräftades inte minst av nordiska länderna Stadsministrar förra veckan då de ingick ett nytt fördjupat samarbete om utvecklingen av 5G där ambitionen är att den nordiska regionen ska ligga i framkant. Med detta bidrag från Vinnova och vår egen satsning inom 5G kommer vi nu kunna vara med och bidra till denna vision.” säger Anders Storm, vd på Sivers IMA.

Med denna produkt kommer Sivers IMA kunna erbjudna en mycket litet och kostandeffektivt 5G chip, inklusive antenn som sitter i locket på chipet. Vad vi vet idag finns ingen liknande produkt på marknaden för mm-vågs 5G. 

”Vi är väldigt glada att fortsätta vårt samarbete med Sivers IMA. Vi är tacksamma över Vinnova’s stöd till det långsiktiga samarbetet mellan näringsliv och universitet, vilket redan resulterat i en fantastisk erfarenhet av att leverera framgångsrik teknologi inom 60 GHz. Ännu en gång får vi möjlighet att bidra till och säkerställa utvecklingen av nya, konkurrenskraftiga kommunikationssystem i teknikens framkant med stöd för de nya frekvensbanden, 24-29 GHz inom 5G.”, säger Dragos Dancilla, Lektor i Mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet och projektledare för antenn delen.

”Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet har en avancerad antennkammare för akustiska och radiofrekvensmätningar, vilket kommer medverka till att nå våra högt ställda mål samt borga för stora möjligheter till nära samarbete.” säger Anders Rydberg Professor i mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet.Forskningsartikeln presenteras tid och plats enligt nedan:

Detta blir det andra projekt inom 2 år som Vinnova finansierar för Sivers IMA, även denna gång är total summan 4 miljoner, var av 3 miljoner till Sivers IMA och 1 miljon till Uppsala Universitet. Det tidigare projekt är nu avslutat och har resulterat i ett WiGig chip med antenn i världsklass och ett forsknings papper som har fått presenteras på EuCAP och ett som skall presenteras på IEEE RFIC konferens i juni i år.

För ytterligare information,
Anders Storm, vd 
Tel: 070 262 6390 
E-mailanders.storm@siversima.com  

Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North.

Tel: +46 8 463 80 00

Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

Taggar:

Om oss

Sivers IMA Holding AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data- och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://siversima.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Ännu en gång ger Vinnovas oss förtroendet att utveckla en unik produkt, denna gång för framtidens höghastighets 5G telekommunikationsnät. 5G kommer vara en mycket viktig del av alla telekommunikationsnät i framtiden, det bekräftades inte minst av nordiska länderna Stadsministrar förra veckan då de ingick ett nytt fördjupat samarbete om utvecklingen av 5G där ambitionen är att den nordiska regionen ska ligga i framkant. Med detta bidrag från Vinnova och vår egen satsning inom 5G kommer vi nu kunna vara med och bidra till denna vision
Anders Storm, VD Sivers IMA
Vi är väldigt glada att fortsätta vårt samarbete med Sivers IMA. Vi är tacksamma över Vinnova’s stöd till det långsiktiga samarbetet mellan näringsliv och universitet, vilket redan resulterat i en fantastisk erfarenhet av att leverera framgångsrik teknologi inom 60 GHz. Ännu en gång får vi möjlighet att bidra till och säkerställa utvecklingen av nya, konkurrenskraftiga kommunikationssystem i teknikens framkant med stöd för de nya frekvensbanden, 24-29 GHz inom 5G
Dragos Dancilla, Lektor i Mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet och projektledare för antenn delen
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet har en avancerad antennkammare för akustiska och radiofrekvensmätningar, vilket kommer medverka till att nå våra högt ställda mål samt borga för stora möjligheter till nära samarbete
Anders Rydberg Professor i mikrovågsteknik vid Uppsala Universitet