Ångbogserbåten Primus i Sundsvall tilldelas 100 000


Fotograf: Sjöhistoriska museets arkiv

Sjöhistoriska museet fördelar årligen 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år tilldelas ångbogserbåten Primus i Sundsvall 100 000 kronor i stöd för arbeten i samband med ett ångpannebyte som ingår i ett flerårigt projekt att bevara fartyget och driftsätta det.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Ett museum för hela familjen – ett eldorado för hav-, sjö- och båtälskare! Sjöhistoriska museets speglar svensk kulturhistoria vid sjö och kust. Vi finns i en av Stockholms vackraste byggnader på Djurgården och erbjuder aktuella utställningar för stora och små om sjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar och Östersjöfrågor. Museet har rika samlingar, omfattande arkiv och Nordens största nautiska bibliotek. Museet är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Prenumerera