Åtta fritidsbåtar k-märks av Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, k-märker åtta klassiska fritidsbåtar. Totalt finns nu 84 k-märkta fritidsbåtar runt om i landet.

K-märkningen av fritidsbåtar syftar till att uppmärksamma äldre välvårdade fritidsbåtar – som kan berätta en del av Sveriges sjöfartshistoria. Båtlivet belyser utvecklingen från det exklusiva till det folkliga. Man kan se en del båtar som en illustration av till exempel det svenska folkhemmet. Bland vårens k-märkta fritidsbåtar finns tre Orustbyggen – bland annat kostern Vi Två från 1948.

Ivar Kreugers hundraåriga expresskryssare Loris (byggd 1913) är kanske den mest namnkunniga av de åtta båtarna. Men här finns både en modernistisk skapelse i form av en Coronet från 1956 och en västsvensk stjärnbåt som Jazzmuss från 1931.

– Jag tycker det är roligt att även två finskbyggda båtar finns med den här gången, säger Fredrik Blomqvist intendent på Sjöhistoriska museet. Det är dels motorjakten Alaiza, dels den välhållna Tiedemannbåten Marimba.

K-märkning av fritidsbåtar görs för att öka allmänhetens kunskaper om den äldre fritidsbåtsflottans historiska värden men också för att uppmuntra de ofta kostsamma och tidskrävande insatser som ägarna gör för att bevara dessa båtar. Ägarna ansöker själva om att få just sin båt k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt värdefull. För att kvala in som k-märkt måste båten vara byggd före 1965 och vara av en typ som varit vanlig i Sverige. Till skillnad från reglerna kring byggnadsminnen bygger k-märkningen av fritidsbåtar inte på lagstiftning och innehåller heller inga förbud.

– Vi har k-märkt fritidsbåtar sedan 2009. En nyligen genomförd utvärdering visar att k-märkningen är värdefull och välfungerande. Den har blivit väldigt uppskattad och har gett mycket uppmärksamhet åt ett kulturarv som finns spritt över hela landet, säger Fredrik Blomqvist.

Pressbilder
Pressbilder på de senast k-märkta fritidsbåtarna finns längst ner på sidan.

K-märkta fritidsbåtar 2013

Motorbåten Soraya, byggd 1956 på Orust
Ägare: Lars Olsson, tel 070-671 19 07, Hägersten, Stockholms län

Denna Tiedemannkryssare byggdes på Johannes Olssons varv (Kungsviken, Orust). Båten har av den nuvarande ägaren genomgått en renovering som inneburit att båten återfått det utförande och utseende som den hade på 1950-talet. Genom de efterforskningar som gjorts av den nuvarande ägaren har båtens historia blivit känd. Bland annat kan därmed konstateras att båten fram till 2001 funnits i Göteborgstrakten. Utöver att båten fått skrovet vitmålat ser hon idag ut som då hon kom från båtbyggaren 1956.

Motorbåt av modell Coronet 18 Hard Top Sedan, byggd 1956 i Vordingborg, Danmark
Ägare: Leif Jonsson, tel 070-6363859, Hudiksvall, Gävleborgs län

Sportbåten Cornonet Hard Top Sedan är byggd 1956 i Vordingborg, Danmark. Ritningarna till denna tidiga Coronet står amerikanen Richard C Cole för. När nuvarande ägaren tog hand om båten var den i ganska dåligt skick. Genom efterforskningar och stort kunnande har båten återställts till det skick den hade som ny. Även om många detaljer i båten är nytillverkade följer både utförande och material originalet. Båtens historia är dessutom väldokumenterad genom nuvarande ägarens ansträngningar.

Segelbåten Vi Två, byggd 1948 på Orust
Ägare: Nils Hökby, tel 0708-482105, Saltsjöbaden, Stockholms län

Kostern Vi Två är konstruerad och beställd av Georg Ström och byggd på Bröderna Martinssons varv Svineviken (Orust). Denna segelbåt är den första båten som byggdes enligt den förnyade K25-regeln i slutet av 1940-talet. Därför har den segelnummer S1. Båten är till största delen i originalskick – även om en del dokumenterade mindre förändringar gjorts. Ägaren kan visa upp en tydlig ägarlängd som fram tills 2002 var kopplad till Västkusten. Vi Två är dessutom i mycket gott skick.

Segelbåten Jazzmuss, byggd 1931 på Orust
Ägare: Jan Eismark, tel 0708-75 70 56 alt. 031-322 53 19 Göteborg, Västra Götalands län

Stjärnbåten Jazzmuss (segelnummer 167), byggd på Anders Abrahamssons varv i Vasseröd (Orust).  Den nuvarande ägaren har under sin drygt 30-åriga ägartid givit nytt liv till en båt i förfall. Jazzmuss har kännetecken som stämmer överens med de äldsta Stjärnbåtarna, bredare sittbrunn, bordläggning i tätvuxen kärnfura, och fylligare förskepp. Båten underhålls på ett föredömligt varsamt sätt och är idag i ett fint bruksskick. Nuvarande ägare – som är mycket engagerad i båttypen – har bl a kunnat spåra båtens ägare från de första ca 20 åren.

Motorbåten Loris, byggd 1913 i Nacka
Ägare: Mats Arrhénborg & Joakim Irebjer, tel (Mats) 07008-15 99 70, Stockholms stad och län

Expresskryssaren Loris från 1913, konstruerad av Knut Ljungberg byggd på Hästholmsvarvet i Nacka. Loris är välkänd eftersom den beställdes åt ingenjören och tändsticksmagnaten Ivar Kreuger. Båten har genomgått en mycket omfattande renovering från och med början av 1990-talet, där bordläggningen under vattenytan, köl, och däck varit tvunget att bytas ut. Det kulturhistoriska värdet är fortfarande högt eftersom samma teknik och utförande valts som då båten byggdes på 1910-talet.

Motorbåten Alaiza, byggd 1921 i Åbo, Finland
Ägare: Göran P Sjödin, tel 070-216 02 63, Stockholms stad och län

Alaiza, en motorjakt byggd på Andrée & Rosenqvists varv, Åbo, Finland. Båten har en väldokumenterad historia – avseende ägare, sammanhang, namn, geografisk belägenhet. Inredningen på båten är välbevarad och av fin 1920-tals kvalitet.  Ombyggnaderna av båten har genomfört vid flera tillfällen – och kan ses som en del i båtens historia. Alaiza är idag i ett mycket gott skick och har en kulturhistoriskt medveten ägare.

Motorbåten Marimba, byggd 1956 i Borgå, Finland
Ägare Gunn & Pertti Koukonen, tel 070-284 25 18, Saltsjöbaden, Stockholms län

Motorbåten Marimba, konstruerad av Stig Tiedemann, byggd 1956 på Wilenius Båtvarv, Borgå (Finland). Med sin kombinerade finska-svenska bakgrund är Marimba en väldokumenterad välskött motorbåt. Båten har tack vare ett medvetet underhåll åldrats med stor värdighet genom åren.  Förutom att skrovet sedan många år är vitmålat – är båten i övrigt i välvårdat originalskick. Till det intressanta dokumentationsmaterialet hör bland annat körjournaler från andra hälften av 1950-talet.

Motorbåten Mamsell, byggd 1958 i Öregrund
Ägare Ulf Pettersson & Göran Pettersson, tel Ulf 070-743 52 38, Nacka, Stockholms län

Mamsell, konstruerad av Jac M Iversen, är byggd på Valgrens varv i Öregrund. Båten beställdes av nuvarande ägares far. Beställaren och varvet gjorde en del förändringar utifrån ritningen – vilket anpassade båten till de syften han önskade. Sedan båten kom till beställarens familj i slutet av 1950-talet har hon legat vid samma brygga på Klintens båtklubb vid Skurusundet (Nacka). Båten är i gott skick både exteriört och interiört. Någon mindre inre ombyggnad har gjorts – vilken väl anpassats till den tidstypiska inredningen.

Mer om k-märkning
För mer information om Sjöhistoriskas arbete med fritidsbåtar och fartyg se www.sjohistoriska.se.

Kontakt
Fredrik Blomqvist, Intendent Sjöhistoriska museet
Telefon: 08 519 549 38 | Mobil: 0766 31 86 04
E-post: fredrik.blomqvist@maritima.se

Kristoffer Henrysson, redaktör, informationsenheten, Sjöhistoriska museet
kristoffer.henrysson@maritima.se 08-519 549 32

Taggar: