Klassiska fritidsbåtar k-märks av Sjöhistoriska museet

Sjöhistoriska museet k-märker nio fritidsbåtar. Det blev båtar både av trä och plast, med motor och segel som bedömts vara kulturhistoriskt värdefulla. Totalt finns nu 76 k-märkta fritidsbåtar runt om i landet.

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt fritidsbåtar sedan 2009. Den här gången ges utmärkelsen till sex motorbåtar och tre segelbåtar. De flesta av dem har hemmahamnar i Stockholmstrakten men i år får Skåne sin första k-märkta fritidsbåt.

– Det är en intressant blandning av båtar som nu k-märkts. Den öppna trämotorbåten Clarenca från 1907 har vårdats av samma ägarfamilj i åttio år och så har vi Firally-båten Frall Ann, från 1965 som är helt i plast. Bland segelbåtarna finns Svenska kryssarklubbens smäckra lottbåtar Delfin II från 1927 och Sabina från 1937 med, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Båtägarna har gjort föredömliga insatser både när det gäller restaurering och dokumentation.

– Ägaren till femtiotalspärlan Elise har med ett imponerande arbete fått originalmotorn från 1952 i körbart skick, bland annat genom att spåra upp reservdelar i England. Och ägaren till Agnes II från 1918 har lagt ned mycket möda på historiska efterforskningar. De visar bland annat att en av båtens tidigare ägarfamiljer till och med skrivit en barnramsa kring båtnamnet, säger Fredrik Blomqvist.

K-märkning av fritidsbåtar görs för att öka allmänhetens kunskaper om den äldre fritidsbåtsflottans historiska värden och uppmuntra de insatser som ägarna gör för att bevara dessa båtar. Ägarna ansöker själva om att få just sin båt k-märkt, och därmed klassad som kulturhistoriskt värdefull. För att kvala in som k-märkt måste båten ha byggts före 1965 och vara av en typ som varit vanlig i Sverige. Till skillnad från reglerna kring byggnadsminnen, bygger k-märkningen av fritidsbåtar inte på lagstiftning och innehåller heller inga förbud.

Ifjol utvärderades projektet som blivit en ordinarie del av museets verksamhet och båtarnas ägare kan nu skaffa ett specialtillverkat emaljmärke som bevis på utmärkelsen.

– Utvärderingen visar att k-märkningen är värdefull och välfungerande. Den har blivit väldigt uppskattad och har gett mycket uppmärksamhet åt ett kulturarv som finns spritt över hela landet, säger Fredrik Blomqvist.

För mer information om Sjöhistoriskas arbete med fritidsbåtar och fartyg se www.sjohistoriska.se.

Pressbilder
Pressbilder på de senast k-märkta fritidsbåtarna finns längst ner på sidan.

Kontakt
Fredrik Blomqvist, Intendent Sjöhistoriska museet
Telefon: 08 519 549 38 | Mobil: 0766 31 86 04
E-post: fredrik.blomqvist@maritima.se

Motorbåten Agnes II, byggd 1918 på Rosättra varv, Norrtälje.
Nuvarande ägare bosatt i Västerhaninge, Stockholms län
Till den första generationens fritidsbåtar hör Rosättrabygget Agnes II ritad av CG Pettersson från 1918. Genom åren har en del mindre förändringar och ombyggnationer gjorts – något som är väldokumenterat och därmed en del av båtens historia. Agnes II är i ett mycket gott skick och har tack vare sin nuvarande ägare en synnerligen väldokumenterad historia. Till exemplen hör berättelserna om ägarfamiljernas och båten – där å ena sidan den förste ägarens egenhändigt illustrerade motorinstruktion finns, å andra sidan en barnramsa om båten från tiden kring 1970.
Ägare: Linus Fast, Västerhaninge, Stockholms län, tel: 0709-27 74 07

Segelbåten Bonita, byggd 1964 i Nötesund på Orust.
Nuvarande ägare bosatt i Bålsta, Uppsala län
Vindöbåtarna från Nötesund är välkända och väl seglande båtar. De var populära inte bara i Sverige – utan exporterades bland annat till Tyskland. Havskryssaren Bonita (en Vindö 30:a) är både tidstypisk och välbevarad. Tack vare kunskap om ägarlängdkan båten kopplas till hemmavatten från Skellefteåtrakten i norr till Stockholms skärgård i söder. Ytterligare efterforskningar kan öka det kulturhistoriska värdet. Bonita är i gott skick – tack vare ett relevant underhåll. Till autenticiteten hör även att både rigg och motor är original från mitten av 1960-talet.
Ägare: Hans-Peter Boll, Bålsta, Uppsala län, tel 0739-40 00 88

Motorbåten Clarenca, byggd 1907 på Liljeholmen i Stockholm
Nuvarande ägare bosatt i Rejmyre, Östergötlands län
Den öppna motorbåten Clarenca tillhör pionjärgenerationen fritidsbåtar. Båten byggdes redan 1907 på Liljeholmen i Stockholm och tillhör C G Petterssons första konstruktioner. Båten beställdes sannolikt åt en av Sveriges motorintresserade pionjärer – nämligen Clarence von Rosen. Sedan nuvarande ägarens föräldrar köpte båten tidigt på 1930-talet har den använts och underhållits på ett mycket omsorgsfullt sätt.
Ägare: Jan Hagström, Rejmyre, Östergötlands län, tel 070-34 40 820 alt 0150-40 17 17

Segelbåten Delfin II, byggd 1927 på Rosättra varv, Norrtälje.
Nuvarande ägare bosatt i Limhamn, Skåne län
Kustkryssaren Delfin II var Svenska kryssarklubbens första lottbåt. Det är en välbevarad segelbåt i mycket gott skick – resultatet av en rad medvetna ägare. Nödvändigt underhåll har utförts på föredömligt traditionellt sätt. Båten konstruerades av den välkände Erik Salander och byggdes på Rosättravarvet. Nuvarande ägare redovisar en mycket omfattande historik som höjer båtens kulturhistoriska värde.
Ägare: Anders Liljefors, Limhamn, Skåne län, tel: 070-20 75 052

Motorbåten Elise, byggd 1952 på Vätövarvet, Norrtälje
Nuvarande ägare bosatt i Stockholms stad och län
Konstruktören Jac M Iversens dubbelruffade motorbåt byggd 1952 på Vätövarvet är en elegant strömlinjeformad skapelse.  Känslan när man ser båten med sin intakta originalmotor är en fläkt från femtiotalet. Elises utseende ligger helt i linje med originalet – och ägarens insatser för att renovera originalmotorn har varit mycket omfattande.
Ägare: Stefan Wendin, Stockholms stad och län, tel 070-48 33 771

Motorbåten Eystra, byggd 1931 på Sjöexpress varv, Lidingö
Nuvarande ägare bosatt i Åkersberga, Stockholms län
Motorbåten Eystra är en klassisk C G Pettersson-konstruktion från 1931. Båten är trots sin dramatiska historia idag i ett skick som inte ligger långt efter det ursprungliga. Detta tack vare en nödvändig upprustning och rekonstruktion som gjorts under de senaste åren. Även Eytras historia har genom efterforskningar på senare tid blivit föredömligt klarlagd.
Ägare Kent Werner & Birgitta Nyberg, Åkersberga, Stockholms län, tel: 0705-70 09 95

Motorbåten Frall Ann, byggd 1965 på Fisksätravarvet, Saltsjöbaden.
Nuvarande ägare bosatt i Saltsjöbaden, Stockholms län
Motorbåten Frall Ann är en tidstypisk plastbåt från mitten av 1960-talet. Båten är idag i skick som trots sin ålder är mycket likt hur den såg ut när den lämnade varvet. Båtmodellen är dessutom exempel på när de svenska båtvarven anammat det nya materialet glasfiberarmerad plast.
Ägare Hans Brandt, Saltsjöbaden, Stockholms län, tel: 070-349 00 56

Motorbåten Iris, byggd 1954 på Almags varv, Orust.
Nuvarande ägare bosatt i Sjömarken, Västra Götalands län
Den lilla sportbåten från Almags varv tillhör pionjärgenerationen vad gäller byggnadsmaterialet glasfiberarmerad polyesterplast kombinerad med trä. Just denna båt har en intressant känd historia – och tack vare en medveten ägare har den nu återfått sin forna glans. Under åren har ägarna egentligen aldrig gjort några ändringar – vilket gör att inga historiska spår tagits bort vid renoveringen. Iris är en båt som betecknades med namnet Realloy-pilen när den byggdes,  ger idag samma intryck som den gjorde då den lämnade varvet på mitten av 1950-talet.
Ägare: Lasse Snygg, Sjömarken, Västra Götalands län, tel: 0702-58 54 02

Segelbåten Sabina, byggd 1937 på Westins varv i Mönsterås.
Nuvarande ägare bosatt i Stockholms stad och län
Sabina byggdes som Svenska kryssarklubbens utlottningsbåt 1937. Båten beskrevs i På Kryss 1937 som både välbyggd och med goda seglaregenskaper. I början av 1950-talet gjordes främst en omriggning av den välbekante konstruktören Arvid Laurin. Sedan dess har inga större förändringar gjorts. Genom åren har Sabina rört sig mellan några orter från Södermanland till Stockholm. Båten är i gott skick och har en ägare som är medveten om dess historia.
Ägare Einar Hagberg & Kerstin Iverfeldt, Stockholms stad och län, tel: 0736-35 93 10 eller 0708-67 57 19

 

 

 

Taggar: