Kustbevakare och sjöräddare på Medelhavet i fokus när Sjöhistoriska öppnar ny utställning

Tusentals människor tar sin flykt över Medelhavet. Svenska sjöräddare och svensk kustbevakning vet inte vad som väntar när de ger sig ut i sina båtar. Bara att deras räddningsarbete kommer att skilja liv från död. Hur närmar man sig gummibåtar överfyllda av rädda människor? Hur lugnar man panikslagna? Tröstar gallskrikande barn? Vänliga röster brukar fungera. Framsträckta händer, leenden. Och mjukisdjur till barnen.

På Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, öppnar den 19 januari Jag räddar liv. Genom sjöräddarnas personliga berättelser tillsammans med fotografier, filmer och föremål får utställningens besökare lära sig mer om hur räddningsinsatser går till och vad det innebär att arbeta ombord på Kustbevakningens och Sjöräddningssällskapets båtar i Medelhavet.

– Utgångspunkten är intervjuer med sjöräddare. Det är starka berättelser om en utmanande och aktuell situation. Samtidigt ger utställningen perspektiv på en del av dagens sjöräddning i form av teknik och kompetens. Och på vilka skyldigheter och rättigheter som gäller till havs, säger Johanna Finne, utställningsproducent på Sjöhistoriska museet.

Sjöräddning är en viktig del i sjöfartens historia. Och är en viktig del även i dagens sjöfart.
– Vi vill berätta om de erfarenheter dessa sjöräddare tar med sig i det fortsatta arbetet i Sverige. Om hur en humanitär insats kan hjälpa oss den dagen vi själva är i sjönöd. Det här är också ett sätt att berätta om vad som sker i världen. Flykten, hur tragisk den än är, visar att det fortfarande är haven som förbinder människor. Havet är livsviktigt men också livsfarligt, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet.

Utställningen Jag räddar liv bygger på en dokumentation som Sjöhistoriska museets samlingsenhet genomförde under 2016 och 2017. Den innebar framför allt djupintervjuer av personer som medverkat i Kustbevakningens och Sjöräddningssällskapets insatser, men också fotodokumentation och insamling av material och föremål.
– För ett museum är det väsentligt med samtidsdokumentation för framtiden och inte enbart insamling av historiskt material. Det här handlar om en omfattande och angelägen händelse som dokumenteras på många sätt nationellt och internationellt. För Sjöhistoriska var det naturligt med fokus på svenska kustbevakare och sjöräddare, säger Eva Hult initiativtagare till dokumentationen och arkivarie på Sjöhistoriskas samlingsenhet.

Jag räddar liv visas till våren 2019. Utställningen är producerad av Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, i samarbete med Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och med bidrag från Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Under våren kommer Sjöhistoriska museet att hålla en serie föredrag på temat Jag räddar liv och med perspektiv som sträcker sig över nationsgränser. Håll koll på www.sjohistoriska.se och www.facebook.com/Sjohistoriska/


Kontakt

Kristoffer Henrysson, kommunikationsenheten, Sjöhistoriska museet
kristoffer.henrysson@maritima.se
08-519 549 32

Johanna Finne, utställningsproducent, Sjöhistoriska museet
johanna.finne@maritima.se
08-519 558 62

Eva Hult, samlingsenheten, Sjöhistoriska museet
eva.hult@maritima.se
08-519 549 88

Hans-Lennart Ohlsson, museichef Sjöhistoriska museet
hans-lennart.ohlsson@maritima.se
08-519 549 45

För vidare kontakt och mer information och material om Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet:
Kustbevakningen: Mattias Lindholm, informatör: mattias.lindholm@kustbevakningen.se
Sjöräddningssällskapet: Emma Berthling Forseth, pressansvarig, emma.forseth@ssrs.se

Taggar:

Om oss

Ett museum för hela familjen – ett eldorado för hav-, sjö- och båtälskare! Sjöhistoriska museets speglar svensk kulturhistoria vid sjö och kust. Vi finns i en av Stockholms vackraste byggnader på Djurgården och erbjuder aktuella utställningar för stora och små om sjöfart, marinarkeologi, fritidsbåtar och Östersjöfrågor. Museet har rika samlingar, omfattande arkiv och Nordens största nautiska bibliotek. Museet är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.