Legendariska segelbåtar k-märks

Sjöhistoriska museet k-märker nu fem historiska segelbåtar. Deras hemmahamnar ligger mellan Eslöv i söder och Grisslehamn i norr. Även varvsorterna är spridda över landet, från Kuggebodavarvet utanför Ronneby till västmanländska Ridöns varv i Mälaren.
– Det är spännande att vi nu kan k-märka inte mindre än tre legendariska segelbåtar från 1910-talet. Det är två skärgårdskryssare och en 6-metersjakt, alla byggda mellan 1912-1914. Och bland dem skärgårdskryssaren Bohème, som deltog i den så kallade olympiska regattan 1912, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har under några år k-märkt fritidsbåtar med syftet att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas och därigenom öka kunskapen om dem och skapa bättre förutsättningar för bevarande.

En nyhet för i år är att tre bohuslänska kommuner beslutat att ge hamnrabatter åt k-märkta fritidsbåtar. Det har gjorts möjligt tack vare förfrågningar från Jan Sundström, som äger den sedan tidigare k-märkta båten Malou. I Sotenäs och Strömstad erbjuds gratis gästhamnsplats i ett dygn. I Tanum får de k-märkta båtarna rabatt på avgiften. Båtägaren behöver bara ta kontakt med respektive hamn i förväg – och ta med sig intyget om att båten är k-märkt.

– Jan Sundström har gjort en fin insats för k-märkta fritidsbåtar på Västkusten. Vi hoppas nu att fler aktörer hjälper till med ytterligare lättnader. K-märkningen bygger ju helt på frivillighet och saknar lagtvång, säger Fredrik Blomqvist på Sjöhistoriska museet.

Läs mer om Sjöhistoriskas verksamhet kring kulturhistoriskt intressanta fartyg och båtar på museets hemsida. Här finns också fakta om k-märkning, ansökningsförfarande och listor över k-märkta fartyg och fritidsbåtar.


Kontakt
Fredrik Blomqvist, Intendent Sjöhistoriska museet 
Telefon: 08 519 549 38 | Mobil: 0766 31 86 04 
E-post: fredrik.blomqvist@maritima.se

Kristoffer Henrysson, redaktör, informationsenheten, Sjöhistoriska museet
kristoffer.henrysson@maritima.se 08-519 549 32

 

Fakta om båtar k-märkta i juni 2014

Skärgårdskryssaren Bohème, från 1912
Skärgårdskryssaren Bohème konstruerades av Albert Andersson och byggdes på Stockholms Båtbyggeri AB, Neglinge (Saltsjöbaden). Båten beställdes för att ägaren skulle kunna delta i den olympiska regattan i Nynäshamn 1912. Det var i många avseenden en välseglande båt – som genom åren vunnit flera priser. Det som i många avseenden kännetecknar Bohème är att den genom åren underhållits på ett så medvetet sätt att ingen stor renovering hittills varit nödvändig. Detta innebär att Bohème är i ett välanvänt genuint originalskick. Likt merparten av alla segelbåtar har riggen modifierats till den nuvarande bermudariggen. Statens maritima museer anser sammantaget att segelbåten Bohème är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Ägare: Bo Malmlöw, Grisslehamn, tel: 070-28 26 441


Skärgårdskryssaren Maritza (ex Trio, Bojan II, Arda) från 1913
Skärgårdskryssaren Maritza är en elegant båt med en välkändhistoria, byggd på Landskrona Nya Varf efter ritning av Gustaf Schüssler. K-märkningen motiveras av att båten är i ett välunderhållet, fint skick, där de smärre förändringar som gjorts under åren är väldokumenterade. Maritza har en detaljerad historik, både vad gäller dess äldre historia men särskilt vad gäller de senaste 40 åren. En delägare i nuvarande ägarkonstellation har haft båten i drygt 40 år och denna period kännetecknas av både stort engagemang och god känsla för både båten och segling. Det fina bruksskicket kombineras dessutom av både detaljerade loggböcker och äldre fotografier bl a från tiden kring år 1930. Tack vare detta material ökar båtens kulturhistoriska värde. Statens maritima museer anser sammantaget att segelbåten Maritza är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Ägare: Tore Wiliam-Olsson, Stockholm, tel: 070-71 67 378
Henrik Hansen, Saltsjö-Boo, tel: 070-37 26 128


6-metersjakten Sassan från 1914
Sassan konstruerades av Axel Nygren och byggdes på Neglinge båtvarv. Redan den förste ägaren Cedergren anlitade den skicklige seglaren John Carlsson (Glas-Kalle) som rorsman vid olika kappseglingar och Glas-Kalle tog senare över ägandet på båten. Under sin långa historia har båten förändrats, bl a genom att den fick ruff och att riggen modifierades. I veteranbåtskretsar har Sassan varit välkänd. Från början av 1990-talet har båtens behov av renovering blivit allt större och ett flertal renoveringar påbörjas men avslutas inte. Den nuvarande ägaren tog över båten 2013 och genomförde slutligen en nödvändig och mycket ambitiös upprustning. Resultatet är en båt som delvis återskapats utifrån det bevarade skrovet och de befintliga originalritningarna. Statens maritima museer anser sammantaget att segelbåten Sassan är kulturhistoriskt värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Ägare: Lars Hagbarth, Uppsala, tel: 070-68 63 400


Kuggebodakryssaren Rie (ex Taronga, Framme) från 1948
Segelbåten Rie är ett karaktäristiskt bygge för Kuggebodavarvet i Blekinge, konstruktionen stod Harry Engblom för. Till karaktären har båten mycket gemensamt med de bruksbåtar man var van att bygga där, både vad gäller de kraftigare dimensionerna och valet av träslaget ek. Tack vare nuvarande ägarens efterforskningar har Ries historik kompletterats. Uppgifterna berättar inte bara om tidigare ägare, utan även om varför båten fått sin utformning. Rie är idag en väl underhållen segelbåt i fint skick som berättar både om båtbyggarens och om konstruktörens skicklighet såväl som om ägarnas medvetna underhåll. Statens maritima museer anser sammantaget att segelbåten Rie är kulturhistoriskt värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Ägare: Kim Orheden, Eslöv, tel: 072-19 18 131


Kostern Fuga (ex Kajka, Hebe) från 1950
Segelbåten Fuga ritades av Jac M Iversen och byggdes på Berglunds varv på Ridön. Fuga är en väldokumenterad koster i fint skick, tack vare ett medvetet underhåll genom åren. De förändringar som gjordes under 1960-talet kan ses som intressanta ”årsringar” i båtens historia. Kostern som båttyp är av det robustare slaget, där kopplingen till de gamla bruksbåtarna fortfarande är synlig. Vad gäller just Fuga så gjordes t ex 1960-talets modifiering av riggen, med en önskan om att förbättra båtens seglingsegenskaper. Tack vare historiken blir det tydligt varför de mindre ändringarna gjorts, och där kan även båtens geografiska sammanhang följas. Det kulturhistoriska värdet ökar tack vare sådana uppgifter. Statens maritima museer anser sammantaget att segelbåten Fuga är kulturhistoriskt mycket värdefull och uppfyller vad som krävs för att anses vara en K-märkt fritidsbåt.

Ägare: Anders Germundsson, Västra Frölunda, tel: 070-95 90 104


Taggar: