Lista över k-märkta fritidsbåtar t o m maj 2011

Sjöhistoriska k-märker fritidsbåtar. Genom k-märkningen vill vi att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras. Projektet har skett på prov sedan 2099 och utväderas under hösten 2011. Under provperioden har 58 båtar k-märkts. Här är hela listan.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar