Rekordmånga båtar k-märks

Två yrkesfartyg och 23 fritidsbåtar k-märks nu av Sjöhistoriska museet.

- Vi har aldrig förut k-märkt så många på en och samma gång, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Rekordmånga fritidsbåtar k-märks nu av Sjöhistoriska museet. Det handlar om 23 fritidsbåtar, med hemmahamn från Frösön i norr till Båstad i söder.

- Ovanligt många ansökningar om k-märkning har kommit in. Och det är verkligen intressanta och kulturhistoriskt värdefulla båtar som nu k-märks, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska.

Världsomseglingen ställdes in

Bland dem som nu k-märks finns motorbåten Mariona II, som också har många fotografier bevarade från byggandet. Här finns också den sportiga lilla åländska fritidsbåten Snipan, lika välhållen idag som då den lottades ut på båtmässan 1964. Men här finns även flera exempel på de äldsta, mycket exklusiva fritidsbåtarna som byggdes på 1910-talet, som Gersime, Carla III och Minsann. Bland de k-märkta fritidsbåtarna finns också segelbåten Biscaya av Vindalsö, som skulle segla runt jorden. Resan ställdes in och istället användes hon i seglarskola för generationer av scouter.

Två fartyg k-märks

Dessutom k-märks två fartyg som gått i yrkestrafik. Här finns passagerarångfartyget Freja af Fryken, som förliste i sjön Fryken på 1800-talet, men bärgades efter 98 år och restaurerades. Här finns också ångbogserbåten Rex, som var verksam med bogseruppdrag under första och andra världskriget.

De k-märkta fartygen och fritidsbåtarna ingår nu i den exklusiva skaran historiska skepp och båtar som anses viktiga för det maritima kulturarvet. Sammanlagt är 131 fartyg och 118 fritidsbåtar k-märkta, över hela Sverige.

- För Sjöhistoriska är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg och fritidsbåtar kan bevaras och användas, säger Claes Wollentz, 1:e intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygen och fritidsbåtarna finns i alla våra kuststräckor från norr till söder och i våra insjöar och älvar. Att bevara, använda och utveckla verksamheten kring dessa fartyg engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet.

- Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta det maritima kulturarvet berättar Claes Wollentz.

Sjöhistoriska museet är en del av Statens maritima museer, tillsammans med Vasamuseet och Marinmuseum.

Kontakt Sjöhistoriska
Claes Wollentz, 1:e intendent Sjöhistoriska museet
E-post: claes.wollentz@maritima.se
Telefon: 0455-35 93 58 | Mobil: 0733-40 16 40

Fredrik Blomqvist, Intendent Sjöhistoriska museet
Telefon: 08 519 549 38 | Mobil: 0766 31 86 04
E-post: fredrik.blomqvist@maritima.se

Anders P Näsberg, informationsenheten Sjöhistoriska museet
E-post: anders.nasberg@maritima.se
Telefon:08-519 549 74

Kontaktuppgifter till fritidsbåtsägarna finns i listan nedan


Fartyg som k-märkts


Freja af Fryken / SHIJ

Byggd: 1868 på Motala Verkstad.

Passagerarångfartyg.

Hemmahamn: Fryksta.

Fartyget byggdes vid Motala Verkstad 1868 som Kalmarsund nr 3. Beställare var Ångfartygsbolaget Kalmarsund. Under 20 år trafikerade fartyget Kalmarsund, sträckan Kalmar – Färjestaden. Därefter såldes hon 1888 till Fryksta i Värmland, namnändrades till Freja och sattes i trafik på Frykensjöarna. Freja transporterade både styckegods och passagerare. År 1896 förliste Freja vid Bössviken på resa från Fryksta till Torsby. Av de 17 ombord räddades endast 6 personer.

Många försök gjordes att hitta fartyget men först 1976 lyckades man lokalisera vraket på 52 meters djup och 220 meter från land. Man bildade 1993 Ångbåtsföreningen Freja, vars syfte var att bärga och restaurera ångaren. Freja bärgades året därpå, efter 98 år på Frykens botten. Efter en omfattande renovering och återuppbyggnad sattes hon i trafik 1997. Freja används för beställningstrafik och charter på Fryken.

Rex / SJIH

Byggd: 1902 vid Thorskogs Mekaniska Verkstad.

Ångbogserbåt.

Hemmahamn: Torshälla.

Bogserbåten Rex byggdes 1902 vid Thorskogs Mekaniska Verkstad. Ångmaskinen var på 80 hästkrafter och hon hade en fällbar skorsten. Fartyget användes för allehanda bogserbåtsuppdrag bland annat till att dra pråmar på kanaler och insjöar.

I slutet av första världskriget köpte ASEA fartyget för transport av gods på Strömsholms kanal och på Mälaren. Ungefär 40.000 ton kol per år transporterades från Stockholm till Surahammars bruk. Efter andra världskriget minskade kanalens betydelse och Rex såldes.

År 1955 köptes båten tillbaka till Surahammars Bruk i syfte att den skulle ingå i ett bruksmuseum. Dessa planer genomfördes dock inte. Men 1988 övertog Hallstahammars kommun Rex för att bevara ångbåten som ett teknik- och kanalhistoriskt minnesmärke.

Entusiaster lade ner ungefär 8000 arbetstimmar på fritiden för att få fartyget funktionsdugligt och så nära originalskicket som möjligt. Rex har sedan dess varit ett populärt inslag på Skantzsjön. 2012 överläts fartyget till en ångbåtsförening som rustat bogserbåten och ny hemmahamn är Torshälla. Hallstahammars kommun kvarstår dock som ägare.


Fritidsbåtar som k-märkts


Bark II

Typ: Segelbåt, OC35

Konstruktör: John Melchior

Byggd: 1963 av Bengt Engelheart vid Mariehill i Söderhamn. Malmö flygindustri levererade det tomma skrovet

Material och mått: Glasfiberarmerad plast, teak och mahogny, längd 10,70m, bredd 3,47m

Rigg: Ketch

Motor: Perkins 4-107 (48hk) original från 1963

Ägare: Rolf Engelheart, bosatt på Frösön, båten finns i Gamleby

Den ketchriggade segelbåten Bark II är intressant utifrån många olika aspekter. Skrovet i glasfiberarmerad plast är tillverkat vid Malmö Flygindustri – medan allt annat ombord har byggts av nuvarande ägares far. Det gäller både träarbeten i teak och mahogny – men även svetsjobb. Tack vare förste ägarens yrkesliv har båten nyttjats både i skandinaviska vatten – likväl som i Filipinerna och även på en jorden-runt-segling.Båten är i de flesta avseenden i originalskick – där ett medvetet underhåll sedan över 10 år tillbaka även präglar den nuvarande ägarens sätt att hantera båten. Bark II ägs idag av andra generationen i samma familj. Även om ägaren är bosatt på Frösön så finns båten i Gamleby (Kalmar län).

Bark II finns idag i Gamleby, Kalmar län. Kontakt: Rolf Engelheart, tel 072-249 12 65 eller 0047 4684 25 56.


Biscaya av Vindalsö

Typ: Havskryssare, segelbåt

Konstruktör: Kockums i Malmö

Byggd: 1934 på Bernhard Pålssons varv, Råå, Helsingborg

Material och mått: Trä, längd 16,5m (inklusive peke), bredd 4,1m

Rigg: Bermuda, ursprungligen ketchrigg

Motor: Volvo Penta (110 hk) sedan sent 1980-tal

Ägare: Scouterna

Havskryssaren Biscaya är en stor segelbåt med en mycket speciell historia. Ursprungligen beställd hos bröderna Pålsson i Råå av fyra ambitiösa seglare för deras planerade världsomsegling.Tack vare att deras planer snabbt gick om intet blev båten kvar i Sverige – där scoutrörelsen kunde köpa båten av den andre ägaren. Sedan 1942 har Biscaya, fungerat som ett skolsegelfartyg i den mindre skalan. En av de ändringar som gjorts har varit att bygga om interiören för att få fler kojplatser. På det stora hela är dock Biscaya fortfarande samma havskryssare som då hon byggdes. Kanske var beställarnas avbrutna planer i Öresund en lycklig omständighet – eftersom få andra fritidsbåtar har kommit så många människor till godo genom scoutrörelsens försorg. Biscaya är en segelbåt som dels bibehållit sin karaktär och sitt utseende – där de ändringar som gjorts kan ses som en del i båtens fascinerande historia.

Biscaya av Vindalsö finns i Ekerö kommun, Stockholms län. Kontakt: Helena Bergström, tel 073-722 43 75


Blåsut

Typ: Nordisk kryssare 5 ½, segelbåt

Konstruktör: Knud H Reimers

Byggd: 1934 på Williams varv i Motala

Material & mått: Hondurasmahogny, längd 10,70m, bredd 2,08m

Rigg: Bermuda

Motor: Mercury 5 hp(utombordare)

Tidigare namn: Blåsut, Bisette

Ägare: Max Linder, Enskede

Den nordiska kryssaren Blåsut konstruerades av Knud H Reimers och byggdes på Motala varv 1934. Det är en elegant båt, där konstruktören delade med sig av sina överväganden i Seglarbladet 1934. De första 10-åren fanns båten på Västkusten – men sedan 1940-talet har Blåsut funnits i Stockholmstrakten. Från 1940-talet fick båten namnet Bisette av sin dåvarande ägare Carl Trygger, detta namn behölls fram till 2010, då båten återfick sitt ursprungliga namn.Blåsut är idag en välbevarad båt där underhållet genom åren skett på ett föredömligt sätt. Ett gott kontinuerligt underhåll har resulterat i att båten idag dessutom är i ett mycket fint skick. Nuvarande ägare har stor medvetenhet om Blåsuts kulturhistoriska värde.

Blåsut finns i Enskede/Stockholm, Stockholms län. Kontakt Max Linder, tel 070-733 25 08


Camilla

Typ: Motorbåt

Konstruktör: Mariningenjör Pettersson

Byggd: 1954 på Valdemarsviks slip och båtvarv

Material & mått: Mahogny, längd 9,20m, bredd 2,70m

Motor: Volvo Penta SQ 171C/160 hk, ursprungligen en Kermath, år 1956 en Penta V8 (170hk), 1972 en Penta MD 32 (96hk)

Ägare: Olov Lindström, Saltsjöbaden

Motorbåten Camilla är en stabil välbevarad kabinbåt från 1954. Den byggdes efter ritningar av en mariningenjör Pettersson på Valdemarsviks båtvarv. Båten har ägts av två generationer i samma familj och funnits i Luleå och Stockholms omgivningar. Tack vare stort intresse och engagemang är det en välhållen båt – de mer omfattande reparationer som varit nödvändiga på senare år har gjorts med stor omsorg vad gäller både material och teknik.Den är väldokumenterad och kan ses som en tidstypisk exponent för det framtidsblickande femtiotalet.

Camilla finns i Saltsjöbaden, Stockholms län. Kontakt Olov Lindström tel: 070-606 42 41


Caprice

Typ: Motorbåt

Konstruktör: Stig Tiedemann

Byggd: 1948 på Rosätravarvet, Norrtälje

Material & mått: Mahogny, längd 13,6m, bredd 3,6m

Motor: TAMD 71B

Tidigare namn: Caskad

Tiedemannkryssaren Caprice är byggd på Rosätravarvet år 1948. Det är en av tre systerbåtar som byggdes samtidigt åt tre bröder i familjen Christensson. Båten är en tidstypisk konstruktion som idag är både välbevarad och i gott skick. De små förändringar som gjorts, t ex nedgången mellan brygga och akterruff, kan anses vara del av båtens historia. Caprice har en känd historia och en komplett ägarlängd.

Caprice finns i Stockholms stad och län. Kontakt: Helge Petersson, tel: 0708-87 02 38.


Carla III

Typ: Salongsmotorbåt

Konstruktör: C G Pettersson

Byggd: 1917 på Bröderna Larssons varv, Kristinehamn

Material & mått: Mahogny, längd 20m, bredd 3,6m

Motor: Scania DSI II (230hk), enligt ritningen var originalmotorn av märket Buffalo, efter 1-2 år en Sterling (75hk), byte 1937 till en Hall-Scott (125hk)

Rigg: Två master för stödsegel

Ägare: Bo Ljungberg, Spånga

Salongsbåten Carla III tillhör den första generationen exklusiva fritidsbåtar. Ritad av CG Pettersson och byggd 1917 på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn. När Carla III sjösattes var hon både störst och modernast i sitt slag. Den göteborgske direktörens eleganta fritidsbåt kom senare att nyttjas som taxibåt under en tjugoårsperiod vid Donsö på Västkusten. Genom åren har vissa ändringar genomförts – men båten har bibehållit sin karaktär. Även om en omfattande renovering gjordes för drygt 20 år sedan, har medvetenheten i teknik och material gjorts på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena bibehållits.

Carla III finns idag i Spånga, Stockholms län. Kontakt: Bo Ljungberg, tel: 0708-190 335.


Cilla II

Typ: Högsjöbåt (snipa) av modellen Doris, motorseglare

Konstruktör: Henrik J Askvik sönner A/S, Norge

Byggd: 1965 på Henrik J Askvik sönner A/S, Hagavik, Norge

Material & mått: Mahogny och ek, längd 9,80m, bredd 2,96m

Rigg: Ketch

Motor: Lombardini 39hk, ursprungligen en Albin H3

Ägare: Lennart Larsson

Den klinkbyggda stora snipan Cilla II konstruerades och byggdes på Henrik J Askvik & sönners varv i Hagavik, Norge 1965. Varvet kallade båtmodellen Doris och den såldes i olika stadier av halvfabrikat – men även fullt utrustad. Just högsjöbåten Cilla II såldes sannolikt via den svenske agenten i Ystad. Till dokumentationsmaterialet hör dels den uppmärksamhet de så kallade Doris-båtarna fick i tidningen Båtnytt under 1960-talets första hälft. Cilla II är väl underhållen och de mindre ändringar som gjorts under åren kan betraktas som en del av båtens historia. Under den nuvarande ägaren, som haft båten över 25 år har några längre turer gjorts bl a genom Polen och Nordtyskland.

Cilla II finns i Båstad, Skåne län. Kontakt: Lennart Larsson, tel: 070-866 08 83


Escape

Typ: Motorbåt, s k Tiedemannkryssare

Konstruktör: Stig Tiedemann

Byggd: 1959 på Karlsro varv, Roslagen

Material & mått: Mahogny, längd 10,40m, bredd 2,95m

Motor: 2 st Volvo Penta MD 22 sedan 1997

Tidigare namn: Mickie II

Ägare: Anders Olsson & Gina Blomgren, Hägersten

Motorbåten Escape är en Tidemannkonstruktion byggd 1959 på Karlsro varv, Norrtälje. Det är en välunderhållen elegant femtiotalsbåt med en väldokumenterad historia. Nuvarande ägare håller båten i ett mycket fint skick. Escapes intressanta historia började då konstruktören Stieg Tidemann själv lät bygga båten åt sig – vilket bland annat innebär att det finns samtida tidningsmaterial där både båt och konstruktör presenteras. Att båten har dubbla motorer berättar om både dess exklusivitet och önskan om stark motorstyrka. Sammantaget kan konstateras att Escape är en välbevarad, väldokumenterad båt som sköts föredömligt av sina nuvarande ägare.

Escape finns i Hägersten, Stockholms län. Kontakt: Anders Olsson tel 070-453 26 80.


Fantasia

Typ: Havskryssare, segelbåt

Konstruktör: Erik Nyström

Byggd: 1961 på Hasses båtbyggeri, Östhammar

Material & mått: Mahogny på ekspant, längd 8,68m, bredd 2,45m

Rigg: Bermuda (masthöjd 9,91m)

Motor: Solé (17hkp)

Ägare: Torbjörn Saxenberg, Göteborg

Havskryssaren Fantasia från 1961 är en segelbåt byggd i ett exemplar – som konstruktören Erik Nyström ritade åt sig själv. Han var särskilt mån om kappseglingsegenskaperna och tävlade själv med båten. Fantasia byggdes i uppländska Östhammar och fortsatte även av sin andre ägare at seglas Gotland runt. Även om vissa förändringar gjorts – som t ex att masten bytts från trämasten till aluminium för 25 år sedan – kan detta ses som en del av båtens historia. Sedan över 40 år finns Fantasia på Västkusten – den nuvarande ägaren – som tagit över för bara något år sedan har stor medvetenhet om båtens värde både tack vare sina seglingsegenskaper och sin historia.

Fantasia finns idag i Göteborg, Västra Götalands län. Kontakt: Torbjörn Saxenberg, tel 076-338 79 45.


Gersime

Typ: Salongsmotorkryssare, motorbåt

Konstruktör: Zake Westin

Byggd: 1911 på Åbo båtvarv, Finland

Material & mått: Mahogny & oregon pine, längd 13m, bredd 3m

Motor: Ford 2722 (85hk) sedan 2006, originalmotorn var en Thornycroft (45hk)

Tidigare namn: Gersime, Est Marie II, Marie

Ägare: Ove G Jonsson & Pekka Seitola

Salongsmotorkryssaren Gersime tillhör den första generationen exklusiva fritidsbåtar byggd redan 1911 på Åbo båtvarv med Zeke Westin som konstruktör. Båten är mycket väldokumenterad och dess historia är välkänd bl a tack vare sina välkända ägare, som legationsrådet Harry Axelsson Johnsson, samt det tidiga medlemskapet i KMK. Tack vare den nuvarande medvetne ägaren har t ex styrplatsen återfått ett för båten karaktäristiskt utförande. I nutiden har även en del av det äldsta bildmaterialet på båten letats fram – något som berättar både om dess funktioner och utseende genom åren. Sammantaget kan konstateras att Gersime är en av de båtar som kan berätta både om de första fritidsbåtarnas historia – men som samtidigt berättar mycket om nutida stort engagemang och hög ambitionsnivå.

Gersime finns i Stockholms stad och län. Kontakt: Ove G Jonsson, tel 0708-644 728.


Hejla

Typ: Högsjöbåt, motorbåt

Konstruktör: Curt Carlsson

Byggd: 1956 på Öregrundsvarvet, Roslagen

Material & mått: Ek (skrov), mahogny (överbyggnad), längd 9,6m, bredd 2,6m

Motor: MD 21A (1978)

Ägare: Lars Hörberg, Stockholm

Motorbåten Hejla är en välbevarad och välskött högsjöbåt från Öregrundsvarvet. Båtens nuvarande ägare har på senare tid lyckats kartlägga alltmer av båtens tidigare ägarhistoria. Man kan konstatera att både reparationer och underhåll idag sköts med stor medvetenhet om båtens karaktär och material. De mindre ändringar som gjorts genom åren kan ses som en del av en snart 60-årig båts historia.

Hejla finns i Stockholms stad och län. Kontakt: Lars Hörberg, tel: 08-660 34 28


Ingrid

Typ: Motorkryssare, motorbåt

Konstruktör: Knud H Reimers

Byggd: 1955 på Gräddö varv, Roslagen

Material & mått: Trä, längd 10,85m, bredd 3,05m

Motor: Ca 2005 Perklins (145 hk), sedan 1960-talet fanns en liggande Perkins 6-cylindrig motor

Ägare: Susanne & Staffan Schager, Västerljung, Trosa kommun

Motorkryssaren Ingrid är en Reimerskonstruktion byggd på Gräddö varv 1955. Till sin exteriör är båten speciell eftersom ritningen gjordes redan 1938. Ingrid är väldokumenterad, bland annat eftersom den tillhört samma släkt sedan byggåret. Reparationer och underhåll har gjorts på ett material och tekniktroget sätt. Redan då båten byggdes var den påkostad och försedd med moderniteter som WC och pentry. Ingrid är idag en motorbåt som är både i mycket gott skick samtidigt som ägaren har en stor medvetenhet om både dess historia och kulturhistoriska värde.

Ingrid finns i Trosa kommun, Södermanlands län. Kontakt: Susanne och Stefan Schager, tel 0708-80 55 03.


Mariona II

Typ: Motorbåt, s k Tiedemannkryssare

Konstruktör: Stig Tiedemann

Byggd: 1963 på Henry Linussons båtbyggeri (Östhammars varv)

Material & mått: Mahogny, längd 11,20m, bredd 3,05m

Motor: 2 st Ford NG96 (96hk), original

Ägare: Leif Selberg, Stockholm

Tiedemannkryssaren Mariona II är byggd 1963 på Östhammars båtbyggeri. Det är en representativ påkostad motorbåt som redan när den byggdes var omtalad i pressen. Mariona II är mycket väldokumenterad – bl a finns en noggrann fotodokumentation från kölsträckning till sjösättning intakt. Båten är både i ett mycket fint välbevarat skick, där även Fordmotorn som sattes in vid sjösättningen fortfarande finns kvar i full funktion idag.Nuvarande ägaren är den som ägt och underhållit båten under längst tid – ett underhåll och bruk som skett med stor medvetenhet om Marionas kulturhistoriska värden. De små förändringar som gjorts genom åren kan ses som en del av båtens historia.

Mariona II finns i Stockholms stad och län. Kontakt: Leif Selberg, tel 070-637 81 14.

Minandra

Typ: Salongsbåt, motorbåt

Konstruktör: Ruben Östlund

Byggd: 1937 på Fröbergs varv, Lidingö

Material & mått: Mahogny, längd 16m, bredd 3,5m

Motor: Scania D11 (130hk), ursprungligen en Hesselmanmotor (100hk)

Ägare: Lars Nilsson, Åkersberga

Salongsmotorbåten Minandra är en elegant och påkostad båt, ritad av Ruben Östlund och byggd på Fröbergs varv, Lidingö 1937. Tack vare en tidningsartikel från tiden då båten var ny kan både båtens konstruktion, interiör och övriga utrustning utläsas. Det kan konstateras att mycket av Minandras inredning fortfarande ser ut som då hon var ny. Med sina 16 meter har båten stora utrymmen både för dåtidens gastar, motorskötare och ägaren med gäster. Minandra är idag en välbevarad salongsbåt i mycket gott skick.

Minandra finns i Österåkers kommun, Stockholms län. Kontakt Lars Nilsson, tel: 0704-92 46 57


Minsann

Typ: Motorkryssare, motorbåt

Konstruktör: C G Pettersson

Byggd: 1916 på Bröderna Larssons varv, Kristinehamn

Material & mått: Mahogny på ekspant, längd 15m, bredd 3m

Motor: Scania DSI 9M (235hk) sedan 1995, ursprungligen en Albin (40hk), 1936 en Penta Hesselman, 1964 en Scania (100hk)

Tidigare namn: Anitra, Stina

Ägare: Carl-Johan Scharp, Bromma

Motorkryssaren Minsann tillhör den första generationens exklusiva fritidsbåtar. Den är byggd efter C G Petterssons ritningar och byggd på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn 1916. Genom åren har reparationer och underhåll utförts på ett teknik- och materialtroget sätt. Under åren har en del förändringar gjorts, t ex tillkom sannolikt den nuvarande styrhytten på 1950-talet. Dessa moderniseringar kan ses som en del i båtens långa historia. Tack vare den kompletta ägarlängden kan båten följas från de första åren i Surte norr om Göteborg tills den kom till Östersjön och Stockholms omgivningar.

Minsann finns i Bromma, Stockholms stad och län. Kontakt Carl-Johan Scharp, tel: 073-682 17 68.


Mysig

Typ: Motorkryssare, motorbåt

Konstruktör: C G Pettersson

Byggd: troligen 1919 på Smedsuddens båtvarv, Stockholm

Material & mått: Hondurasmahogny, kängd 11,80m, bredd 2,40m

Motor: Lombardini (220hk), tidigare en Penta DC-6 (75hk), en Hesselman, en Ford Zephyr 6:a (92hk), Nannidiesel (50hk)

Tidigare namn: Stuvaren

Ägare: Nicklas Schultz, Stockholm

Motorkryssaren Mysig är elegant motorbåt av den tidiga generationens exklusiva fritidsbåtar. Båten är i ett välbevarat gott skick – där underhåll och reparationer genom åren gjorts med hänsyn till båtens karaktär och material. Den nuvarande ägaren genomför i nuläget efterforskningar för att klarlägga båtens tidigaste historia. Det troliga byggåret är 1919 – och den troliga byggplatsen Smedsuddens båtvarv, Stockholm.

Mysig finns i Stockholms stad och län. Kontakt: Nicklas Schultz, tel: 072-514 72 80.


Nimbus

Typ: havskryssare, segelbåt

Konstruktör: Carl Andersson

Byggd: 1964 på Nötesunds varv, Orust

Material & mått: Hondurasmahogny, längd 8,89m, bredd 2,39m

Rigg: Bermuda, ursprungligen hade båten kutterrigg

Motor: Nanni (14hp)

Ägare: Jürgen Krumnack, Norrköping

Havskryssaren Nimbus är en Vindö 30:a konstruerad av Carl Andersson och byggd 1964 på Nötesunds varv på Orust. Under åren har en del förändringar skett som kan ses en del av båtens historia. Nimbus är väldokumenterad och i ett mycket gott skick.Vindö-båtarna ansågs i samtida beskrivningar, vara exempel på nytänkande vad gällde moderna familje- och regattabåtar. Särskilt framhölls att den var rymlig: liten utanpå – stor inuti. Både Vindö 30:or och 28:or har goda seglingsegenskaper både inomskärs – såväl som till havs. Tack vare att dess ägare flyttat i landet har Nimbus seglats både i Vättern, Mälaren och idag i Bråviken. Den båt man idag möter är så välhållen att den ger intryck att komma direkt från byggnadsvarvet.

Nimbus finns i Norrköpings kommun, Östergötlands län. Kontakt: Jürgen Krumnack, tel: 0734-12 57 51


Sjörået

Typ: Stortumlare, segelbåt

Konstruktör: Knud H Reimers

Byggd: 1964 av Christoph Rassy, Kungsviken (skrov) samt Holger Johansson & Karl-Gustav Larsson, Ringön (överbyggnad & rigg)

Material & mått: Mahogny, ek, furu, längd 10,20m, bredd 1,85m

Rigg: Masthead

Motor: Volvo Penta MD7A (13hk) sedan 1978, tidigare fanns en Volvo Penta MD1 (7hk) 1966-75, Volvo Penta MD1B (10hk) 1975-78

Ägare: Torbjörn Andréason, Henån

Stortumlaren Sjörået är en segelbåt med en intressant väldokumenterad historia. Beställaren var den seglarintresserade Thorsten Söderhielm som beställde ritningen hos Reimers – och där sedan båtbygget gjordes dels i Kungsviken dels på Ringön. Skrovet sjösattes 1965 – och färdigställdes året därpå. Det som konstateras av den omfattande dokumentationen är dels att båten bara haft två ägare – dels att dessa varit mycket noggranna både vad gäller underhåll och små förändringar. Segelbåten Sjörået är fortfarande i lika gott skick som vid sjösättningen. Dessutom är båten i sina väsentliga delar fortfarande i originalutförande.

Sjörået finns i Henån på Orust, Västra Götalands län. Kontakt: Torbjörn Andréason, 070-210 16 75


Snipan

Typ: Snipa, motorbåt

Konstruktör: Båtbyggare på Kökar, Åland

Byggd: 1964 av en båtbyggare på Kökar, Åland

Material & mått: Furu (skrov), mahogny (överbyggnad), längd 5,8m, bredd 2,1m

Motor: Albin 021 (original)

Ägare: Tommy Blomstrand, Saltsjöbaden

Snipan är en liten fin fritidsbåt med tydlig tradition från de finska skötbåtarna. Båten är byggd på Kökar på Åland – som ny kom den som lottbåt till båtmässan under 1960-talets första hälft. Båten är både välvårdad och välbevarad – där bland annat inombordsmotorn finns i bruk sedan båten var ny.Till dess tidiga historia hör ”överbyggnaden” som tillkom under båtens tidiga år. Den nuvarande ägaren är ägare nummer två som underhåller båten på ett föredömligt sätt.

Snipan finns på Runmarö, Saltsjöbaden i Stockholms län. Kontakt Tommy Blomstrand tel 070-510 01 75.


Sofia

Typ: Kustkryssare, segelbåt

Konstruktör: Artur Wickman

Byggd: 1965 av Artur Wickman på hans villatomt i Nynäshamn

Material & mått: Mahogny på ekspant, längd 12,93m, bredd 2,65m

Rigg: Bermuda

Ägare: Lennart Hägre, Nynäshamn

Kustkryssaren Sofia är en kustkryssare med en familjenära historia. Båten byggdes av Artur Wickman – en man som tack vare sitt brinnande båtintresse konstruerade och byggde inte mindre än åtta välseglande och särpräglade båtar. Den nuvarande ägarfamiljen har även innan de tog över haft ett nära förhållande till både båtbyggaren och kustkryssaren Sofia. Den välbevarade och mycket väl underhållna båten har en unik karaktär med sina rundade former. De goda seglingsegenskaperna har gett tävlingsframgångar – samtidigt som Sofia utan problem kan seglas på egen hand av en person. Alltsedan byggåren på 1960-talet har båten varit hemmahörande i Nynäshamn.

Sofia finns i Nynäshamns kommun, Stockholms län. Kontakt: Lennart Hägre, tel: 0707-32 32 33.


Varuna

Typ: Havskryssare, segelbåt

Konstruktör: Tore Herlin

Byggd: 1932 på Abrahamsson & Börjessons varv, Vaxholm

Material & mått: Ek (skrov), mahogny (överbyggnad), längd 9,72m, bredd 2,50m

Rigg: Bermuda

Motor: Volvo Penta MDC

Ägare: Henric Onn, Mainz-Kostheim/Saltsjö-Duvnäs

Havskryssaren Varuna är en kraftfull segelbåt konstruerad av Thore Herlin och byggd på Abrahamsson & Börjessons varv i Vaxholm. Genom åren har underhåll och mindre förändringar gjorts med känsla för båtens material och teknik. Varuna är en båt som fått behålla det mesta av sin ursprungliga karaktär och är dessutom i gott skick. Båtens betydelse för sina ägare kan speglas i att Varuna under de senaste drygt 55 åren har tillhört tre generationer av samma familj.

Varuna finns i Tyresö, Stockholms län. Kontakt Henric Onn, tel: 0049 171 626 00 59


Zariza

Typ: Laurinkryssare, segelbåt

Konstruktör: Arvid Laurin

Byggd: 1963 på Thore Larssons Båtbyggeri, Kungsviken, Orust

Material & mått: Mahogny, längd 10.93, bredd 2,90m

Rigg: Masthead, sloop

Tidigare namn: Lileca III

Ägare: Axel Broms & Nils Uggla, Stockholm

Byggd på Larssons Båtbyggeri i Kungsviken på Orust, under åren 1962-63. Det är en långkölad Laurinkonstruktion, med sina eleganta 36 fot. När den var ny deltog den vid Gotland runt och tack vare sin snabbhet uppnåddes goda resultat. Tack vare de nuvarande ägarna som haft båten i drygt 40 år sköts underhållet på ett medvetet sätt. De reparationer som blivit nödvändiga har utförts på ett medvetet och materialtroget sätt. Utöver det goda skicket är Zariza väldokumenterad.

Zariza finns i Lidingö kommun, Stockholms län. Kontakt: Axel Broms, tel: 070-527 92 10 eller Nils Uggla, tel 070-300 00 30.


Ziva

Typ: Dubbelruffad motorbåt, s k oxelösundare

Konstruktör: Sven Söderkvist

Byggd: 1962 på Söderkvists Båt och Snickeriverkstad, Oxelösund

Material & mått: Mahogny på ekspant, längd 8,3m, bredd 2,8m

Motor: Volvo B20 (100hk) sedan 1989, originalmotor en Volvo B18 (30hk)

Ägare: Mattias Persson, Västerhaninge

Den dubbelruffade motorbåten Ziva är en så kallad Oxelösundare konstruerad och byggd av Sven Söderkvist 1961. Tre systerbåtar byggdes samtidigt och köptes av tre herrar i Eskilstuna. Den förste ägaren byggde den tidstypiska inredningen själv. Ziva har genom sin nuvarande engagerade ägare fått sin historia klarlagd. Till denna föredömliga dokumentation har även en del gamla fotografier spårats upp. Under det senaste året har dessutom en materialtrogen renovering återgett båten sin 1960-talsglans.

Ziva finns i Haninge kommun, Stockholms län. Kontakt: Mattias Persson, tel: 076-210 54 74

Taggar:

Prenumerera