Delårsrapport 1 2018

Finansiell översikt 

koncernens finansiella översikt kvartal 1 2018

Totala intäkter uppgick till 1 419 032

Rörelseresultatet uppgick till -382 703

Periodens resultat uppgick till -374 780

Resultat per aktie uppgick till -0,06

VD har ordet

Sjöstrand Coffee ökar omsättningen under första kvartalet 2018 jämfört med samma period föregående år. Efter det första kvartalets utgång ligger bolaget i stort sett i fas med kommunicerade omsättningsmål för helåret 2018.

Vi har fått in flera internationella ordrar parallellt med att försäljningen i webbshopen fortsätter att öka. Under det första kvartalet har bolaget också lanserat nya produkter, en fransk kaffepress samt en traditionell espressomaskin som även kommer att finnas i webbshopen från april månad.

Sjöstrand Coffee beslutade under första kvartalet 2018 att genomföra en företrädesemission för att stärka bolagets kassa och möjliggöra fortsatt utveckling av bolaget.

Vi har en tydlig strategi och arbetsordning för hur vi ska öka vår försäljning internationellt och därmed vår omsättning under 2018 och framåt. Kapitalet som kommer med denna emission ska bland annat användas till att utveckla och öka våra insatser inom marknadsföring och försäljning, för att nå fler kunder på en internationell marknad.

Analyser av våra marknadsinsatser under 2017 visar att varje investerad krona i marknadsföring genererar vinst. Vi har lärt oss vad som krävs för att lyckas på marknader utanför Sverige. Genom vår digitala marknadsföring når vi inte bara privatkunder, utan även återförsäljare, mindre företagskunder och delvis även hotellbranschen. Vi ser att fler produkter genererar fler sälj i vår webshop, då vi når olika typer av kaffekonsumenter. Antalet kunder, samt återköpande kunder, ökar och för att kunna möta efterfrågan på snabba och smidiga leveranser behöver vi öka våra investeringar i lager.

Sammantaget kommer kapitalet användas till;

  • Utveckla och öka insatserna inom marknadsföring och försäljning.
  • Utveckla och lansera fler nya produkter inom kaffesegmentet
  • Bygga lager för att möta den ökande efterfrågan på snabba leveranser

Bolagets fokus är att åstadkomma en hållbar tillväxt över tid där vi just nu tar betydande steg för att öka vår omsättning med ett tydligt fokus på att generera vinst till våra aktieägare.

Niklas Gustafsson

VD Sjöstrand Coffee Int AB

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar