Kommuniké från årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB 20180404

Igår 20180404 höll Sjöstrand Coffee Int AB årsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

  • Stämman fastställde resultat- och balansräkning, såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske.
  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter – Jessica Karlsson, Fredrik Petersson, båda omval. Nyval Niklas Gustafsson (VD Sjöstrand Coffee Int AB), John Patrick Berlips och Christian Resell. Fredrik Petersson fortsätter som ordförande för verksamhetsåret 2018.
  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning om 10.000SEK per styrelseledamot för verksamhetsåret 2018. Detta avser ledamöter som ej är anställda av bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
  • Förslaget om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner ersattes av extrastämma gällande föreslagen företrädesemission.

För mer information och frågor, vänligen kontakta:

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

Tfn: 08-6770071

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se

Om Sjöstrand
 Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar