Avgång av revisor i Försäkringsaktiebolaget Skandia

Avgång av revisor i Försäkringsaktiebolaget Skandia Som meddelats i pressmeddelande den 1 december 2003 kommer Skandia kalla till en extra bolagsstämma den 28 januari 2004 för att ge Skandias aktieägare möjlighet att utse den styrelse de anser vara bäst skickad för det fortsatta arbetet framåt. En av bolagets ordinarie revisorer, auktoriserade revisorn Jan Birgerson, Ernst & Young, har meddelat att han önskar avgå från sitt uppdrag som ordinarie revisor i Skandia per den extra bolagsstämman. Som skäl härför anger Jan Birgerson att om han sitter kvar som revisor till den ordinarie stämman i april 2004 finns det risk att hans objektivitet kan komma att ifrågasättas mot bakgrund av den kritik som framförts i granskningsrapporten avseende Skandia. Ernst &Young har förordat att auktoriserade revisorn Bertel Enlund tar över som ansvarig revisor med ett i övrigt intakt revisionsteam. Med anledning av ovanstående kommer Skandias nomineringskommitté att föreslå fyllnadsval av auktoriserade revisorn Bertel Enlund som ordinarie revisor för tiden intill utgången av den ordinarie bolagsstämman 2004 För information Gunilla Svensson, Presschef, Tel 08 788 25 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00850/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar