Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Den 20 december 2002 träffades en överenskommelse med Prudential Financial, Inc. (US) som innebär att Prudential Financial förvärvar American Skandia. För att bibehålla jämförbarhet avser samtliga uppgifter i pressmeddelandet verksamheten exklusive USA, om ej annat anges. För perioden januari-december * Försäljningen uppgick till 75,4 miljarder SEK och ökade med 7 procent i lokal valuta och nettoinflödet i fonder uppgick till 45,9 miljarder SEK * Vinstmarginalen för fondförsäkring var 13,5 (13,3) procent * Koncernens operativa resultat uppgick till 2 104 (2 975) MSEK * Koncernens rörelseresultat var 1 403 (2 450) MSEK * Rörelseresultatet belastades därutöver med -8,5 (-3,5) miljarder SEK för den amerikanska verksamheten inklusive -4,4 miljarder SEK under fjärde kvartalet i samband med Prudentials förvärv. Efter genomförd transaktion är Skandia, pro forma, i princip skuldfritt * Konsolideringskapitalet uppgick till 27,0 (37,2) miljarder SEK * Upplåningen minskade med 8,0 miljarder SEK till 9,6 miljarder SEK * Styrelsen föreslår oförändrad utdelning på 0,30 SEK per aktie * För fjärde kvartalet (jämfört med samma period föregående år) * Försäljningen för fjärde kvartalet uppgick till 18,4 miljarder SEK och ökade med 15 procent i lokal valuta * Vinstmarginalen för fondförsäkring ökade till 13,4 (12,2) procent * Det operativa resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 490 (996) MSEK * Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -417 (1 654) MSEK och belastades med 450 MSEK för omstruktureringskostnader samt nedskrivning av aktiverade systemutvecklingskostnader ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar