Carlsson förvaltar 355 miljoner åt Botkyrka och Nynäshamn

Carlson förvaltar 355 miljoner åt Bokyrka och Nynäshamn Botkyrka och Nynäshamns kommuner har beslutat att avsätta medel för att trygga sina pensionsåtaganden. Kommunerna har efter samordnad upphandling gett Carlson Investment Management förtroendet att förvalta sammanlagt 355 miljoner kronor. "Utöver sedvanlig prövning har det varit viktigt att hitta en förvaltare som på ett trovärdigt sätt klarar de etiska placeringsriktlinjer som kommunen har. Det anser vi Carlson gör." säger Rolf Gustavsson, ekonomichef i Botkyrka kommun. "Carlsons organisation har gjortett mycket gott intryck på oss. Deras beslutsprocess och riskhantering inger stort förtroende vilket är avgörande när kommunala medel skall förvaltas" kommenterar Håkan Sjögren, ekonomichef i Nynäshamns kommun. "Vi är mycket glada över att Botkyrka och Nynäshamns kommuner ger oss förtroende att förvalta deras pensionskapital", säger Håkan Skötte, ansvarig för kommuner och landsting vid Carlson. "Konkurrensen om den här typen av uppdrag är mycket hård. Upphandlingen för Botkyrka och Nynäshamn visar att utöver bra förvaltningsresultat är det viktigt att förtroende skapas utifrån de önskemål kunden har om sin specifika förvaltning." Carlson förvaltar sammanlagt pensionsmedel åt 32 kommuner och landsting till ett värde av drygt 4 miljarder kronor. För ytterligare information var vänlig kontakta: Rolf Gustavsson, ekonomichef, Botkyrka kommun, telefon 08-530 611 54 Håkan Sjögren, ekonomichef, Nynäshamns kommun, telefon 08-520 681 71 Håkan Skötte, institutionell marknadsföring, Carlson Investment Management, telefon 08-5063 4395 Carlson är enheten för kapitalförvaltning inom Skandiakoncernen. Från nio kontor i åtta länder förvaltar 250 medarbetare 340 miljarder kronor. Kundkretsen utgörs av institutioner och privatpersoner, som erbjuds skräddarsydd förvaltning och värdepappersfonder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar