Finansiella effekter januari till och med september 2002

Finansiella effekter januari till och med september 2002 Enligt informationen som lämnades i samband med rapporten för andra kvartalet 2002 innebär en procentenhets ökning/minskning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om 170 MSEK. Denna engångseffekt är främst hänförlig till en ökning/minskning av framtida avgifter baserade på fondernas värde. Utvecklingen på de finansiella marknaderna har under tredje kvartalet inte bara varit negativ utan också volatil. Nedgången och osäkerheten har haft en negativ påverkan på kundernas sparbeteende och på fonder under förvaltning. Under tredje kvartalet bedöms den sammanlagda negativa påverkan på resultatet av ovanstående hamna inom intervallet 16 till 19 procent. Under första halvåret var finansiella effekter negativa med 3,0 miljarder SEK. Den sammanlagda resultatbelastningen under perioden januari till och med september bedöms därmed uppgå till ett intervall mellan 5,7 till 6,2 miljarder SEK. Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2002. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01340/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar