Finansiella effekter till och med juni 2004

Finansiella effekter till och med juni 2004 Skandias resultat påverkas av omvärldsfaktorer såsom förändringar på aktiemarkna-den och ränteläget. Framtida intäkter som är baserade på fondernas värde ökar eller minskar på grund av detta. Enligt informationen som lämnades i samband med delårsrapporten för första kvartalet 2004, innebär en procents ökning på aktiemarknaden en engångseffekt på rörelseresultatet om +82 MSEK och en procents minskning en engångseffekt på rörelseresultatet om -99 MSEK. Under första kvartalet 2004 var finansiella effekter positiva och uppgick till 481 MSEK. Under andra kvartalet 2004 förväntas finansiella effekter vara negativa och hamna inom intervallet -200 till -300 MSEK. Verksamheter under avveckling För att underlätta jämförelser kommer uppgifter i koncernöversikten att redovisas exklusive verksamheter under avveckling. Det innebär att resultat vid försäljning av den japanska verksamheten inte ingår i rörelseresultatet. Jämförelsetal Från och med rapporteringen av första kvartalet 2004 är samtliga tabeller med en geografisk uppdelning anpassade till den nya organisationen, som presenterades i ett pressmeddelande den 16 april 2004. I bifogade tabeller på sidorna 2-3 framgår jämförelsetal enligt den nya uppdelningen. Skandias delårsbokslut för andra kvartalet 2004 publiceras den 13 augusti 2004. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/05/20040805BIT20070/wkr0001.pdf Hela pressmeddelandet

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar