Försäljning januari - maj 2000

Försäljning januari - maj 2000 Den sammanlagda försäljningen för perioden januari - maj 2000 uppgick till 95,6 miljarder SEK. Försäljningen under maj månad var 17,4 miljarder kronor. Försäljningen under första halvåret 1999 var 62,4 miljarder SEK. Försäljningen av fondsparandeprodukter var lägre i maj månad jämfört med april. Detta gäller även för marknaden i sin helhet och beror på turbulensen på världens aktiemarknader men i synnerhet på slutet av skatteåret i Storbritannien. Försäljningen inom fondförsäkring ökade, framförallt i Storbritannien och Sverige. I USA uppgick försäljningen i lokal valuta till 6,7 miljarder USD och fördelar sig mellan fondförsäkring (variable annuities) 4,4 och fondsparandeprodukter 2,3 miljarder USD. Kommentar från Lars-Eric Petersson: "Maj månad är den näst bästa försäljningsmånaden för fondförsäkring någonsin. Turbulensen på de finansiella marknaderna till trots är den rekordhöga tillväxten i försäljning obruten." Eventuella frågor: Ulf Spång, ekonomidirektör, tel 08-788 2905 Harry Vos, chef Investor Relations, tel 08-788 3643 Birgitta Hammarström, Presschef, tel 08-788 2755 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00020/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar