Försäljningen i augusti 9,9 miljarder SEK

Försäljningen i augusti 9,9 miljarder SEK 1) Försäljningen under augusti månad Försäljningen uppgick till 9,9 (9,6) miljarder SEK. Under juli 2002 uppgick försäljningen till 10,6 miljarder SEK. Osäkerheten och nedgången på världens aktiemarknader fortsätter att påverka efterfrågan på aktierelaterade produkter. Detta ger upphov till svängningar i försäljningen mellan enskilda månader. Under augusti påverkades försäljningen även av säsongsmässiga variationer, vilket förklarar försäljningsminskningen jämfört med juli månad. Försäljningen är däremot på samma nivå jämfört med motsvarande månad föregående år. Nyförsäljning fondförsäkring till och med augusti Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 18 procent till och med augusti jämfört med samma period år 2001. Försäljning till och med augusti Försäljningen uppgick till 83,4 (95,8) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 9,0 (9,8) miljarder SEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 60,8 (66,0) miljarder SEK, fondsparandeprodukter med 19,7 (25,7) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 1,8 (3,0) miljarder SEK. Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med augusti till 24,4 (28,9) miljarder SEK och fondsparande till 7,7 (16,2) miljarder SEK. I Storbritannien uppgick försäljningen till 27,8 (28,9) miljarder SEK. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 6,7 (7,5) miljarder SEK. Försäljningen på marknaderna utanför USA, Storbritannien och Sverige uppgick till 14,7 (11,1) miljarder SEK. Jämfört med de genomsnittliga valutakurser som gällde för helåret 2001 har försäljningen till och med augusti minskat med cirka 3 procent på grund av valutakursförändringar. Försäljningen för september månad kommer att presenteras den 11 oktober 2002. 1) Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Michael Wolf, Finansdirektör, telefon 08-788 4559 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2002 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Försäljning per månad 2002 2001 Januari 10,6 12,6 Februari 9,7 11,7 Mars 10,7 13,6 April 11,9 12,9 Maj 11,1 12,4 Juni 8,9 12,4 Juli 10,6 10,6 Augusti 9,9 9,6 Delsumma 83,4 95,8 September 8,3 Oktober 9,5 November 9,4 December 10,8 Totalt 133,8 Jämförelsetalen för 2001 har omräknats med hänsyn till försäljningen av delar av fondverksamheten inom Skandia Asset Management till Den norske Bank. Storbritannien avser verksamheter med säte i Storbritannien och inkluderar därmed även Royal Skandia, filialerna i Finland och Norge samt försäljningen av produkten Critical Illness i Tyskland. Valuta- 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 kurser 31 31 30 31 31 31 30 aug juli juni dec aug juli juni SEK EUR Balansdags 9,21 9,32 9,08 9,33 9,49 9,30 9,22 kurs EUR Genomsnitts 9,17 9,17 9,14 9,29 9,16 9,11 9,08 kurs GBP Balansdags 14,52 14,85 14,01 15,32 15,16 15,15 15,31 kurs GBP Genomsnitts 14,72 14,75 14,73 15,01 14,81 14,76 14,69 kurs USD Balansdags 9,39 9,51 9,19 10,58 10,45 10,63 10,89 kurs USD Genomsnitts 10,02 10,09 10,18 10,43 10,33 10,31 10,26 kurs JPY Balansdags 0,079 0,079 0,077 0,081 0,088 0,085 0,087 kurs JPY Genomsnitts 0,079 0,079 0,079 0,086 0,085 0,085 0,085 kurs ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20020912BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/12/20020912BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar