Försäljningen i november 10,1 miljarder SEK

Försäljningen i november 10,1 miljarder SEK 1) ) Försäljningen under november månad Försäljningen uppgick till 10,1 miljarder kronor, att jämföra med 9,6 miljarder kronor under oktober 2001. Nyförsäljning fondförsäkring Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade något under november månad jämfört med oktober. Nyförsäljningen till och med november minskade med 22 procent jämfört med samma period året innan. Försäljningen till och med november Försäljningen uppgick till 126,6 (191,4) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 13,6 (11,2) miljarder SEK samt inflöden inom diskretionär förvaltning för Skandia Asset Management. I försäljningen ingår fondförsäkring med 85,7 (130,5) miljarder SEK, fondsparandeprodukter 2) ) med 32,2 (52,0) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 7,1 (7,8) miljarder SEK. USA Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med november till 3,5 (7,8) miljarder USD och fondsparande till 1,9 (3,8) miljarder USD. Övriga marknader I Storbritannien uppgick försäljningen till 2,5 (3,8) miljarder GBP. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 9,8 (9,8) miljarder SEK. Försäljningen på New Markets uppgick till 15,4 (15,6) miljarder SEK. Försäljningen januari till och med november, omräknat till genomsnittliga valutakurser, påverkades positivt av valutakursförändringar med 11,1 miljarder SEK. 16 januari 2002, försäljning december 2001 13 februari 2002, bokslutskommuniké 2001 Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2001 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Bilaga: Försäljning per månad och valutakurser 2001 och 2000 Försäljning per Försäkring och Direktförsäljning Totalt månad fondsparande fonder (miljarder SEK) 2001 Januari 12,3 0,7 13,0 Februari 11,6 0,4 12,0 Mars 13,3 0,4 13,7 April 12,2 0,9 13,1 Maj 12,0 1,0 13,0 Juni 11,5 1,5 13,0 Juli 10,4 0,6 11,0 Augusti 9,5 0,2 9,7 September 8,1 0,3 8,4 Oktober 9,4 0,2 9,6 November 9,2 0,9 10,1 Totalt 119,5 7,1 126,6 Försäljning per Försäkring Direktförsä Totalt månad och ljning (miljarder SEK) fondsparan fonder de 2000 Januari 16,7 0,7 17,4 Februari 18,7 0,4 19,1 Mars 23,9 0,6 24,5 April 18,5 0,5 19,0 Maj 17,4 0,4 17,8 Juni 15,3 0,4 15,7 Juli 14,1 0,5 14,6 Augusti 14,6 0,6 15,2 September 14,0 0,6 14,6 Oktober 15,5 1,5 17,0 November 14,9 1,6 16,5 Delsumma 183,6 7,8 191,4 December 14,0 1,5 15,5 Totalt 197,6 9,3 206,9 Valut 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 a- 30 nov 31 okt 30 31 30 31 30 sept Kurse sept dec nov okt r SEK EUR Balansdags 9,57 9,58 9,72 8,86 8,70 8,48 8,52 kurs EUR Genomsnitt 9,29 9,26 9,22 8,45 8,43 8,41 8,39 skurs GBP Balansdags 15,24 15,47 15,68 14,22 14,34 14,61 14,16 kurs GBP Genomsnitt 14,99 14,96 14,91 13,86 13,84 13,79 13,71 skurs USD Balansdags 10,68 10,63 10,67 9,54 10,08 10,08 9,68 kurs USD Genomsnitt 10,42 10,40 10,37 9,17 9,13 9,03 8,92 skurs JPY Balansdags 0,087 0,087 0,090 0,083 0,091 0,093 0,090 kurs JPY Genomsnitt 0,086 0,086 0,086 0,085 0,085 0,084 0,083 skurs Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. Inkluderar diskretionär förvaltning i Spanien med 1,3 (1,3) miljarder SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00120/bit0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar