Försäljningen i oktober 9,6 miljarder SEK

Försäljningen i oktober 9,6 miljarder SEK 1) Försäljningen under oktober månad Försäljningen uppgick till 9,6 miljarder kronor, att jämföra med 8,4 miljarder kronor under september 2001. Nyförsäljning fondförsäkring Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade under oktober med 21 procent jämfört med september. Nyförsäljningen till och med oktober minskade med 21 procent jämfört med samma period året innan. Försäljningen till och med oktober Försäljningen uppgick till 116,5 (174,9) miljarder SEK. Försäljningen redovisas exklusive inbetalda premier till Skandia Liv om 12,0 (10,1) miljarder SEK samt inflöden inom diskretionär förvaltning för Skandia Asset Management. I försäljningen ingår fondförsäkring med 78,8 (119,8) miljarder SEK, fondsparandeprodukter 2) med 30,1 (47,8) miljarder SEK och direktförsäljning av fonder med 6,2 (6,2) miljarder SEK. USA Försäljningen av fondförsäkring i USA uppgick till och med oktober till 3,3 (7,4) miljarder USD och fondsparande till 1,8 (3,5) miljarder USD. Övriga marknader I Storbritannien uppgick försäljningen till 2,3 (3,4) miljarder GBP. I Sverige uppgick SkandiaLinks försäljning till 8,9 (8,9) miljarder SEK. Försäljningen på New Markets uppgick till 14,0 (13,9) miljarder SEK. Försäljningen januari till och med oktober, omräknat till genomsnittliga valutakurser, påverkades positivt av valutakursförändringar med 10,7 miljarder SEK. 11 december 2001, försäljning november 13 februari 2002, bokslutskommuniké 2001 Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643 Definitioner försäljning Försäljning Försäljningen avser inbetalda premier och insättningar i fonder från Skandias kunder. Nyförsäljning Nyförsäljningen avser engångspremier samt löpande premier från avtal inom fondförsäkring tecknade under 2001 omräknade till helårstal. Nyförsäljning definieras enligt branschpraxis som löpande premier omräknade till helårstal plus 1/10 av periodens engångspremier. Bilaga: Försäljning per månad och valutakurser 2001 och 2000 Försäljning per månad Försäkring och Direktförsäljning Totalt (miljarder SEK) fondsparande fonder 2001 Januari 12,3 0,7 13,0 Februari 11,6 0,4 12,0 Mars 13,3 0,4 13,7 April 12,2 0,9 13,1 Maj 12,0 1,0 13,0 Juni 11,5 1,5 13,0 Juli 10,4 0,6 11,0 Augusti 9,5 0,2 9,7 September 8,1 0,3 8,4 Oktober 9,4 0,2 9,6 Totalt 110,3 6,2 116,5 Försäljning per Försäkring och Direktförsäljning Totalt månad fondsparande fonder (miljarder SEK) 2000 Januari 16,7 0,7 17,4 Februari 18,7 0,4 19,1 Mars 23,9 0,6 24,5 April 18,5 0,5 19,0 Maj 17,4 0,4 17,8 Juni 15,3 0,4 15,7 Juli 14,1 0,5 14,6 Augusti 14,6 0,6 15,2 September 14,0 0,6 14,6 Oktober 15,5 1,5 17,0 Delsumma 168,7 6,2 174,9 November 14,9 1,6 16,5 December 14,0 1,5 15,5 Totalt 197,6 9,3 206,9 Valuta- 2001 2001 2001 2000 2000 2000 2000 Kurser 31 30 30 31 dec 31 30 30 okt sept juni okt sept juni SEK EUR Balansdagskur 9,58 9,72 9,22 8,86 8,48 8,52 8,41 s EUR Genomsnittsku 9,26 9,22 9,08 8,45 8,41 8,39 8,39 rs GBP Balansdagskur 15,47 15,68 15,31 14,22 14,61 14,16 13,38 s GBP Genomsnittsku 14,96 14,91 14,69 13,86 13,79 13,71 13,70 rs USD Balansdagskur 10,63 10,67 10,89 9,54 10,08 9,68 8,81 s USD Genomsnittsku 10,40 10,37 10,26 9,17 9,03 8,92 8,73 rs JPY Balansdagskur 0,087 0,090 0,087 0,083 0,093 0,090 0,083 s JPY Genomsnittsku 0,086 0,086 0,085 0,085 0,084 0,083 0,082 rs 1)Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. 2) Inkluderar diskretionär förvaltning i Spanien med 1,1 (0,8) miljarder SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00370/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00370/bit0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar