Försäljningen i Sverige för november, 901 (832) MSEK

Försäljningen i Sverige för november, 901 (832) MSEK 1) Försäljningen under november månad Försäljningen ökade med 8 procent till 901 (832) MSEK. Jämfört med oktober 2003 ökade försäljningen med 19 procent. Försäljningen har successivt ökat varje månad sedan augusti i år. Fondförsäkring Även inom fondförsäkring har försäljningen ökat successivt sedan augusti. Jämfört med oktober 2003 var försäljningen oförändrad. Jämfört med november 2002 minskade försäljningen däremot med 7 procent. Nyförsäljningen inom fondförsäkring ökade med 4 procent jämfört med oktober 2003. I jämförelse med november 2002 minskade nyförsäljningen med 4 procent. Försäljningen till och med november Försäljningen minskade med 2 procent och uppgick till 11 125 (11 369) MSEK. I försäljningen ingår fondförsäkring med 7 841 (8 581) MSEK, fondsparandeprodukter med 328 (213) MSEK och direktförsäljning av fonder med 2 517 (2 341) MSEK. Nyförsäljningen inom fondförsäkring minskade med 10 procent, vilket är oförändrat jämfört med perioden januari - september 2003. Försäljningen på privatmarknaden har minskat medan försäljningen till företag visade en ökning. Företagsförsäljning svarar numera för närmare 80 procent av den totala nyförsäljningen. Skandia Liv Skandia Livs försäljning uppgick under november till 1 037 (1 035) MSEK. Den ackumulerade försäljningen för perioden januari - november minskade med 6 procent till 11 335 (12 019) MSEK. Eventuella frågor: Cecilia Daun Wennborg, Sverigechef, telefon 08 - 788 1913 1) Samtliga jämförelsetal avser motsvarande period året innan om inget annat anges. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00100/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar