Garantiansvar American Skandia

Report this content

Garantiansvar American Skandia Med anledning av dagens artikel i Dagens Industri om garantiansvar för Skandia i samband med försäljningen av American Skandia vill Skandia göra följande kommentar. Försäljningsavtalet avseende American Skandia innehåller olika garantiåtaganden, vilka är sedvanliga för en transaktion av aktuellt slag. Att överenskommelsen mellan Skandia och Prudential Financial innehåller sedvanliga garantiåtaganden (s.k. reps and warranties) framgår av pressmeddelandet som lämnades den 20 december 2002 i samband med Prudentials förvärv av American Skandia. När det gäller domstolsprocesser gäller garantiåtagandet i fyra år. Det maximala garantibeloppet är begränsat till 1 miljard dollar. Innebörden i Dagens Industris artikel är med andra ord att åtagandet är begränsat i tid och belopp. Då det på den amerikanska marknaden förekommer obegränsade garantiåtaganden, får de lämnade garantierna anses relativt fördelaktiga för Skandia. Det förtjänar att påpekas att American Skandia hittills inte varit involverat i några processer vars utgång skulle ha medfört garantianspråk. F.n. är bolaget instämt i en s.k. class action. Skandias bedömning är att denna är uppenbart ogrundad. Eventuella frågor: Harry Vos, chef Investor Relations, tel 08-788 3643 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00260/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar