If går samman med Sampos skadeförsäkring

If går samman med Sampos skadeförsäkring If Skadeförsäkring går samman med Sampos skadeförsäkringsrörelse och breddar samtidigt ägarstrukturen. If befäster därmed sin ställning som det största skadeförsäkringsbolaget i Norden och får en marknadsandel på 24 procent. Det utvidgade If kommer att kunna dra nytta av ökade stordriftsfördelar och en större geografisk spridning på den nordiska marknaden. If Skadeförsäkring får härmed en premievolym på 27,5 miljarder kronor pro forma per september 2001, ett konsolideringskapital på 17,3 miljarder kronor samt 8000 medarbetare och 3,7 miljoner kunder. Sampo blir den största enskilda ägaren med 38,05 procent. För att ytterligare bredda ägandet, ska en nyemission riktas till Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma-Sampo, som blir ny ägare. Varma-Sampo får därmed en 10,06-procentig ägarandel. I samband med affären stärks också Ifs kapitalbas, sammanlagt med närmare MSEK 3 000, där Skandias kapitaltillskott uppgår till MSEK 558. Skandia säljer också 10,06 procent av sin ägarandel i If till Skandia Liv på samma villkor som för Varma-Sampo. Skandias ägande uppgår därefter till 19,36 procent. Storebrands ägande blir efter transaktionen 22,47 procent. "Det är en industriellt riktig affär som nu slutförs", säger Lars-Eric Petersson, VD och koncernchef i Skandia, i en kommentar. "Detta ger If goda förutsättningar för den framtida utvecklingen." För ytterligare information: Birgitta Hammarström, presschef, 08-788 2755, 070-378 27 55 Harry Vos, chef Investor Relations, tel 08-788 36 43 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00520/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/07/20011107BIT00520/bit0003.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar