Kommentar från Storebrand och Skandia om Pohjola

Kommentar från Storebrand och Skandia beträffande Pohjolas beslut om If-samarbetet Pohjolas bolagsstämma beslutade idag att ensidigt häva det juridiskt oåterkalleliga och bindande avtal som ingåtts mellan Storebrand, Skandia och Pohjola om etableringen av det nordiska skadeförsäkringsbolaget If. I en gemensam kommentar säger Hans Henrik Klouman och Jan-Mikael Bexhed, som är Storebrands resp. Skandias chefjurister: "Det är mycket beklagligt och förvånande att ett stort börsnoterat bolag som Pohjola, som dessutom står under offentlig tillsyn, vägrar att följa bindande avtal. Vi måste i den uppkomna situationen utnyttja alla legala möjligheter att på bästa sätt ta tillvara Storebrands och Skandias aktieägares intressen. Storebrand och Skandia kommer därför att inleda skiljeprocess mot Pohjola i enlighet med avtalad tvistelösningsmekanism. I skiljeprocessen kommer Storebrand och Skandia bl.a. att kräva mycket betydande skadestånd. Mot denna bakgrund är bedömningen att det inträffade inte kommer att få några effekter när det gäller Storebrands och Skandias ställning. If:s nordiska strategi påverkas inte av att Pohjolas agerande. Ytterligare upplysningar: Chefjurist Jan-Mikael Bexhed, Skandia, 08-788 37 22 Presschef Birgitta Hammarström, Skandia, 08-788 27 55, Chefjurist Hans Henrik Klouman, Storebrand, +47-22-31 29 07 Informationsdirektör Egil Thompson, Storebrand, tfn +47-22-48 95 86, +47- 93 48 00 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT01020/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar