Lars Ramqvist lämnar Skandias styrelse

Pressmeddelande från Skandias nomineringskommitté Lars Ramqvist lämnar Skandias styrelse Lars Ramqvist har meddelat Skandias Nomineringskommitté att han önskar lämna styrelsen i samband med vårens bolagsstämma. Nomineringskommittén räknar med att kunna presentera sina förslag till årets stämma i samband med kallelsen till denna. I nomineringskommittén ingår Tor Marthin (AMF Pension), Carl-Olof By (Industrivärden), Peter Fagernäs (Pohjola), Per Löfqvist (Skandias Aktieägarförening) och Lars Öberg (representant för livförsäkringstagarna). I en kommentar säger Lars Ramqvist: År 2002 blev det tredje året i rad med en kraftig, internationell börsnedgång. Den värsta börsnedgången sedan 1930-talet är därmed ett faktum. Det blev ett svårt år för Skandia, liksom för försäkrings- och sparbolag över hela världen. Skandias amerikanska verksamhet fick problem. Genom börsnedgången blev American Skandias produktportfölj, som utvecklats och utformats under 1990-talet, olönsam. Med en fortsatt osäker marknad bedömde styrelsen en försäljning som det klart bästa alternativet från aktieägarsynpunkt. Genom försäljningen av American Skandia blir Skandia praktiskt taget skuldfritt. Detta skiljer Skandia från de många konkurrenter som sett sig nödsakade att vända sig till sina ägare för att be om mer pengar. Den genomförda saneringen av den amerikanska verksamheten och skuldfriheten öppnar nu nya strategiska möjligheter för Skandia att utveckla sin framtida affärsverksamhet inom de expanderade internationella försäkrings- och sparmarknaderna. I detta läge när Skandia åter kan börja se framåt känns det helt rätt för mig att lämna uppdraget som styrelseordförande och låta nya krafter ta vid. Skandias övriga styrelseledamöter gör följande kommentar: Vi beklagar att Lars Ramqvist beslutat att lämna Skandias styrelse men respekterar beslutet. Lars Ramqvist har som styrelseordförande på ett föredömligt och professionellt sätt lett styrelsearbetet i en svår tid för Skandia. De för Skandia relevanta marknaderna har under de senaste åren haft sin sämsta utveckling på många årtionden, vilket förorsakat problem för branschen vilka varit svåra att förutse. Genom de åtgärder som initierats under det senaste året och som Lars Ramqvist varit en stark tillskyndare av, har dessa problem adresserats. Styrelsen står enhälligt bakom åtgärderna som gör att Skandia står starkt inför framtiden. - o - Nomineringskommittén kommer nu att arbeta grundligt och skyndsamt för att få fram ett förslag till styrelsekomplettering. Kommitténs resultat kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till bolagsstämman, vilken enligt bolagsordningen skall gå ut i god tid - ca 4 veckor - innan stämman. Skandias styrelse har beslutat att stämman skall genomföras den 15 april. Skandias styrelseordförande Lars Ramqvist, nomineringskommitténs ordförande Tor Marthin och nomineringskommittén har utöver vad som här framgår inga kommentarer till dessa frågor eller kommitténs fortsatta arbete. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar