Majoritet av svenskarna oroliga för sin hälsa på grund av stress

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är ett stort och växande problem i Sverige. Majoriteten av svenskarna oroar sig för sin hälsa på grund av stress, enligt en ny Novus-undersökning gjord på uppdrag av Skandia. Nära fyra av tio svenskar säger också att de inte får tillräckligt stöd från sin arbetsgivare när det gäller sitt mentala välmående.

Enligt Försäkringskassan utgör psykisk ohälsa idag närmare hälften av alla pågående sjukskrivningar i Sverige. Från juni 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa med hela 129 procent.

Nära sex av tio svenskar (58%) oroade sig för sin hälsa på grund av stress någon eller flera gånger under 2017. Var tredje (33%) oroade sig flera gånger eller hela tiden. Det visar Skandias Novus-undersökning. 

Svenskarna är enligt undersökningen mer optimistiska när det gäller sin hälsa under 2018. Men var femte (20%) känner sig redan nu orolig för sin hälsa på grund av stress när de tänker på det kommande året. Kvinnorna är oroligare än männen (28 mot 14 procent).

– Det är mänskligt att tänka att det blir bättre framöver, men vi vet att det är svårt att bryta stressrelaterade levnadsmönster, säger Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia.  

Arbetsgivaren viktig
Nästan var fjärde svensk (36%) upplever att de inte får tillräckligt stöd från sin arbetsgivare när det gäller sitt mentala välmående. Kvinnor och äldre personer tycker i högre utsträckning att de inte får stöd än män och yngre individer. Bland tjänstemän uppger över hälften (55%) att de får tillräckligt stöd och 35 procent att de inte får det. Bland traditionella arbetaryrken är siffrorna nästan omvända – bara 37 procent upplever att de får tillräckligt stöd medan 43 procent uppger att de inte får det. Det är ingen skillnad på privat och offentlig sektor.

– Kortsiktig stress är inte negativt – det behövs för att vi människor ska fungera. Men långvarig stress under månader och år, utan möjlighet till återhämtning, kan vara skadlig. Arbetsgivarna kan spela en mycket viktig roll för att motverka detta genom satsningar på förebyggande åtgärder, säger Kristina Hagström.

Om undersökningen:
Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Skandia. Den bygger på totalt 1080 intervjuer med den svenska allmänheten 18-79 år den 9 -15 november 2017. Deltagarfrekvensen är 60 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.


För ytterligare information:
Kristina Hagström, hälsostrateg, 08-788 16 28
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se.

Om Skandia
Skandia är ett ledande pensionsbolag som har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se


Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Media

Media