Nordisk företagsgrupp och IBM i avtal

Stor nordisk företagsgrupp och IBM i strategiskt avtal De nordiska spar- och försäkringsbolagen Skandia och Storebrand, skadeförsäkringsbolaget If samt ICA AB har tillsammans med IBM slutit det största strategiska outsourcingavtalet någonsin i Nordeuropa. Enligt avtalet blir IBM Global Services en strategisk partner för IT- infrastruktur och drift av de nordiska försäkringsbolagens IT-system. Det omfattar alltså all drift och infrastruktur som t ex stordator och servrar, operativsystem, drift av verksamhetsapplikationer, telefoni och datakommunikation, närservice och helpdesk. Däremot behåller respektive bolag sin egen systemutveckling och förvaltning. För ICA ABs del omfattar avtalet endast stordatordrift. Avtalet, som förväntas omfatta mer än SEK 10 miljarder över en tio års- period, är ett av de första större avtalen i sitt slag i försäkringsbranschen. Strategisk outsourcing är en snabbt växande marknad i USA och ökar nu också i Europa. Genom lanseringen av avancerade kundorienterade system kan professionella tjänsteföretag, såsom IBM, utveckla professionella tjänster och hjälpa till med driften av vad som annars kan vara mycket stora och komplexa systemmiljöer. Per Bragée, IT-direktör på Skandia, säger i en kommentar till avtalet: "Vi räknar med att förbättra kostnadseffektiviteten med ca 25-30 procent med bibehållen fortsatt hög tillgänglighet i våra tjänster till kunderna. Skandia har verksamhet i mer än 20-talet länder och därför matchar IBMs globala infrastruktur väl vår organisation." "IBM är väl positionerat på outsourcingmarknaden tack vare företagets dokumenterade förmåga att utveckla marknadsledande, flexibla och skalbara tekniska lösningar, dess ledande ställning inom e-handel samt dess världsomspännande erfarenhet av att hjälpa kunderna med långsiktiga partnerskap inom outsourcing", säger Lars Stanghed, VD, IBM Svenska AB. "Genom att välja IBM får Skandia, Storebrand och If även tillgång till vårt globala försäkringskunnande samt lösningar för andra affärssegment." Bakgrunden till avtalet med IBM är Storebrands, Skandias och Pohjolas beslut om att bilda Nordens ledande skadeförsäkringsbolag If. För att uppnå de planerade synergierna krävs en gemensam IT-infrastruktur. "Avtalet kommer att väl kunna avspegla de fusionssynergier som identifierats vid etableringen av If. Samtidigt ger detta oss en möjlighet att vidareutveckla vår infrastruktur inom IT", säger Kjell Rune Tveita, IT-direktör, If Skadeförsäkring "Dagens spar- och försäkringsverksamhet, och i än högre grad morgondagens, bygger på en omfattande användning av IT. När vi nu lägger ut hela IT-driften kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet, inklusive affärsutvecklingen", säger Per Bragée, Skandia. Avtalet omfattar överflyttning av närmare 400 personer, verksamma inom IT- infrastruktur inom Skandia, Storebrand och ICA. Skandia, med verksamhet på liv- och sparförsäkringsområdet, har intäkter på SEK 134 miljarder 1999 och har totalt 5 700 anställda. Storebrand, också med verksamhet på liv- och sparförsäkringsområdet, har samlade intäkter på NOK 35 miljarder 1999 och 1 630 anställda. If, som är verksamt inom skade-och ansvarsförsäkring i Sverige, Norge, Danmark och Finland, har intäkter på SEK 20 miljarder 1999 och 5 350 anställda. IBM Global Services är världens största leverantör av IT-tjänster, med samlade intäkter på omkring USD 32 172 miljoner under 1999. Tjänster är det snabbast växande området inom IBM, med över 140 000 anställda som betjänar kunder i 160 länder. IBM Global Services utnyttjar hela IBMs breda utbud av möjligheter, tjänster, hårdvara, programvara och forskning för att hjälpa företag i alla storlekar få ut mesta möjliga av sina IT- investeringar. ICA är Nordens största detaljhandelsgrupp med starka varumärken som ICA och RIMI. Totalt finns nära 4 600 butiker i ICAs butiksnät - främst i Sverige och Norge, men även i Danmark, Lettland, Litauen och Estland. ICA- koncernen omsatte 1999 SEK 58 miljarder. Antalet anställda inom ICA- koncernen är 47 000. För ytterligare information, kontakta: Lars Stanghed, VD, IBM Svenska AB tel. +46 8 793 46 86, mobil: +46 70 793 46 86 Per Bragée, IT-direktör Skandia, tel. +46 8 788 42 43, mobil: +46 70 636 97 17 Rolf Corneliusen, IT-direktör Storebrand, tel. +47 2248 91 36, mobil: +47 928 85 169 Kjell Rune Tveita, IT-direktör If Skadeförsäkring, tel. +47 2248 99 32, mobil: +47 934 79 516 Terje Björnstadsjordet, IT-direktör, ICA AB, mobil +47-9189 8513. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar