Pressmeddelande från advokat Otto Rydbeck

Anmälan till åklagare av tidigare befattningshavare hos Skandia Skandias styrelse har tidigare informerat om att framkommit information rörande kostnader för bostadslägenheter, vilken ger skäl att överväga rättsliga åtgärder från Skandias sida riktade mot ett begränsat antal tidigare ledande befattningshavare. Advokaten Otto Rydbeck, som tillsammans med auktoriserade revisorn Göran Tidström leder den utredningsgrupp som tillsatts av Skandias styrelse, fick styrelsens uppdrag och mandat att ytterligare klarlägga fakta, pröva vilka rättsliga och övriga åtgärder som han finner lämpliga samt att vidta dessa. Den fortsatta utredningen har nu kommit så långt att det finns skäl att anta att tre f.d. ledande befattningshavare gjort sig skyldiga till trolöshetsbrott mot Försäkringsaktiebolaget Skandia. I linje med vad som föreskrivs i Finansinspektionens allmänna råd, har därför Otto Rydbeck idag anmält dessa personer till överåklagare Christer van der Kwast hos Riksåklagaren. Vad som framkommit gäller kostnader för "överrenoveringar" av bostadslägenheter i Stockholm som hyrts av personer som tidigare varit ledande befattningshavare hos Skandiakoncernen och anhöriga till sådana personer. Kostnaderna för renoveringarna har felrubricerats för att kunna döljas i redovisningen. Förmånen av renoveringarna har inte heller redovisats till skattemyndigheten. Det är viktigt att framhålla att det som nu uppdagats inte ekonomiskt belastat Skandia Liv och Skandia Livs kunder, utan i en helhet hänför sig till det börsnoterade Skandia. Storleken på aktuella "överrenoveringar" kan uppskattas till 8 MSEK. Dessa kostnader har således helt belastat moderbolaget Skandia. Otto Rydbecks och Göran Tidströms slutrapport beräknas vara klar inom tre veckor. Den kommer att offentliggöras i sin helhet. Närmare upplysningar: Advokat Otto Rydbeck, Setterwalls Advokatbyrå tel 08-598 890 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/29/20031029BIT00800/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar