Skandia IFRS Information

Året 2005 kommer att medföra väsentliga förändringar i bolagens finansiella rapportering i enlighet med IFRS. Skandia kommer att presentera information om IFRS i enlighet med följande: 1 februari 2005, IFRS genomgång Den 1 februari 2005 håller Skandia en genomgång av IFRS för institutionella investerare och finans-analytiker med syfte att ge en överblick över hur Skandias finansiella rapportering påverkas av övergången till IFRS. Presentationen ger en bakgrund till utvecklingen av IFRS regler, förändringar i Skandias redovisningsprinciper samt vår nuvarande bedömning av hur detta påverkar format, ingående eget kapital per 1 januari 2004 samt årets resultat för första halvåret 2004. En separat inbjudan kommer att sändas ut. En direktsänd videoinspelning från IFRS genomgången, liksom en bildpresentation, kommer att vara tillgänglig på internet, på www. skandia.com. Skandia kommer också att publicera en press release där innehållet i presentationen summeras. 28 februari 2005, Bokslutet 2004 I presentationen av resultatet för 2004 enligt svenska principer, kommer vi att inkludera motsvarande avstämningar som i presentationen den 1 februari. Årsredovisningen för 2004 kommer också att innehålla ett IFRS avsnitt med en mer teknisk beskrivning av förändringar i redovisningsprinciper. 28 april 2005, IFRS effekter på helåret 2004 Påverkan av IFRS på helåret 2004 resultaträkning och balansräkning, presenteras den 28 april. Vi kommer att presentera resultaträkning och balansräkning för kvartalen under 2004. 31 maj 2005, resultat första kvartalet 2005. Skandias första finansiella rapport i enlighet med IFRS kommer att vara kvartalsrapporten för 31 mars 2005. Vänligen notera att datumet för rapporten har ändrats. Eventuella frågor: Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 08-788 3643

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar