Skandia kraftsamlar för fortsatt lönsam tillväxt

Skandia kraftsamlar för fortsatt lönsam tillväxt Skandia har under de senaste åren genomfört en genomgripande förändring och är nu ett renodlat sparandeföretag med närvaro i ett 20-tal länder. "Skandias långsiktiga mål är att på varje marknad som vi är aktiva vara den ledande leverantören av sparandelösningar, det bästa företaget att arbeta för och vara kända för att vara det verkligt innovativa företaget", säger Lars-Eric Petersson. "Nyckeln till detta ligger i att utnyttja den sammanlagda styrka som Skandia-bolagen runt om i världen har. Det är viktigt att vi kan dra nytta av våra stordriftsfördelar, samtidigt som prestationer på en marknad kan utnyttjas och implementeras också på andra." För att uppnå dessa mål, dra nytta av koncernens storlek, skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt, kraftsamlar Skandia nu sin affärsverksamhet på tre affärsdivisioner och tre globala affärsenheter: I division Europe ingår all verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien och Polen samt de nya marknaderna Frankrike och Portugal. Divisionen kommer att ledas av Ulf Spång, som för närvarande är koncernens ekonomi- och finansdirektör (Chief Financial Officer och Chief Investment Officer). Divisionen UK and Asia Pacific kommer att ledas av Alan Wilson. I divisionen ingår all verksamhet i Storbritannien samt verksamheterna i Japan och Australien och kontoret i Kina. I division Americas ingår verksamheterna i USA och Kanada samt verksamheterna i Latinamerika, såsom i Mexico, Colombia, Chile och Argentina. Divisionen kommer att ledas av Wade Dokken. Som en ytterligare bas för fortsatt tillväxt, har en särskild offshore- enhet skapats genom att sammanföra verksamheterna i Royal Skandia på Isle of Man och Skandia Leben i Schweiz. Denna affärsenhet, som kallas Offshore, kommer att ledas av Malcolm Campbell. Affärsenheten Global Funds har nyligen etablerats genom att bygga ut Skandias multimanager-verksamhet till internationella fondförsäkringar, med säte i Dublin. Global Funds leds av Christian Thwaites. Den affärsenhet som kallas Global Business Development kommer att vara ansvarig för att starta företag på nya marknader samt stödja utvecklingen av produkter och verksamhet på befintliga marknader. Dessutom blir enheten ansvarig för globala projekt och utveckling av nya kärnverksamheter. Cecilia Kragsterman blir chef för denna enhet. Vidare blir Jan Erik Back ekonomidirektör (Chief Financial Officer) och Michael Wolf finansdirektör (Chief Investment Officer) Jan R Carendi lämnar sin operativa roll i enlighet med avtal om pensionering och står därefter som senior advisor till förfogande för Skandias företagsledning. Koncernledningen kommer att bestå av följande medlemmar: Lars-Eric Petersson, Jan Erik Back, Jan-Mikael Bexhed, Malcolm Campbell, Peter Carrick, Wade Dokken, Cecilia Kragsterman, Ola Ramstedt, Ulf Spång, Alan A. Wilson och Michael Wolf. Den nya ledningsstrukturen gäller från och med den 1 januari 2002. För ytterligare information: Birgitta Hammarström, presschef Skandia, tel 08-788 27 55, 070-378 27 55 Harry Vos, IR-chef Skandia, tel 08-788 36 43 Ola Ramstedt, personaldirektör Skandia, tel 08-788 25 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00130/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/04/20011204BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar