Skandia Liv - Diligentia

Skandia Liv kontrollerar 97,8 procent av samtliga aktier och röster i Diligentia Livförsäkringsaktiebolaget Skandia kontrollerar idag via det helägda dotterbolaget Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB (Skandia Liv Fastighetsinvesteringar) 97,8 procent av samtliga aktier och röster i Diligentia. Med hänsyn till att antalet aktieägare som ännu ej accepterat erbjudandet är betydande, har Skandia Liv Fastighetsinvesteringar förlängt erbjudandet till den 15 augusti 2000. Rätten att återkalla gjord accept gäller inte under förlängningen. Redovisning av likvid för aktier som lämnas in under den förlängda anmälningstiden beräknas ske i slutet av augusti 2000. Skandia Liv Fastighetsinvesteringar förbehåller sig rätten att även förvärva aktier i Diligentia över aktiemarknaden. Skandia Liv Fastighetsinvesteringar avser att efter ordinarie bolagsstämma den 19 juni 2000 påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Diligentia. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB För ytterligare information, kontakta: Ulf Spång, finansdirektör Skandia, tel, 08-788 29 05 Håkan Lennersand, fastighetsdirektör Skandia, tel, 08-788 33 06 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/14/20000614BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar