Skandia Liv fullföljer budet på Diligentia

Skandia Liv fullföljer budet på Diligentia Anmälningstiden för Livförsäkringsaktiebolaget Skandias (Skandia Liv) erbjudande via det helägda dotterbolaget Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB (Skandia Liv Fastighetsinvesteringar) till aktieägarna i Diligentia AB (Diligentia) gick ut den 10 maj 2000. Det kan idag konstateras att Skandia Liv Fastighetsinvesteringar kontrollerar 93,4 procent av samtliga aktier och röster i Diligentia och att övriga villkor är uppfyllda. Därmed fullföljs erbjudandet. Redovisning av likvid för de aktier som inlämnats i erbjudandet påbörjas den 30 maj 2000. För de aktieägare som ännu ej accepterat, förlänger Skandia Liv Fastighetsinvesteringar erbjudandet till den 31 maj 2000. Rätten att återkalla gjord accept gäller inte under förlängningen. Redovisning av likvid för aktier som lämnas in under den förlängda anmälningstiden beräknas ske omkring den 15 juni 2000. Skandia Liv Fastighetsinvesteringar förbehåller sig rätten att även förvärva aktier i Diligentia över aktiemarknaden. Skandia Liv Fastighetsinvesteringar avser att efter den förlängda anmälningstidens utgång påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Diligenta. I samband härmed kommer ansökan om avnotering av Diligentias aktier att inlämnas till OM Stockholmsbörsen AB. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Fastighetsinvesteringar AB För ytterligare information, kontakta: Ulf Spång, finansdirektör Skandia, tel 08-788 29 05 Håkan Lennersand, fastighetsdirektör Skandia, tel 08-788 33 06 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar