Skandia Livs åtgärdsplan

Skandia Livs åtgärdsplan Efter en genomgång av granskningsrapporterna som dels Skandia Liv, dels Skandia AB tagit initiativ till har Skandia Liv - med stöd av en rättsutredning av f.d. justitierådet Hans Danelius och professor emeritus Jan Ramberg - beslutat om en åtgärdsplan. En lista har satts upp med konkreta åtgärder som är påkallade av dessa granskningar av olika transaktioner. På en del punkter är åtgärderna redan genomförda. Initiativ tas till förhandling med Den Norske Bank (DnB). Syftet med hela arbetet är att skapa en ordning så att det som hänt inte kan hända igen. Det arbetet utgår från två grundläggande förhållanden: * Skandia Liv's kapital förvaltas för försäkringsspararnas räkning och ingen annan. * Skandia Livs styrelse och ledning ska agera oberoende och säkerställa försäkringstagarnas intressen gentemot moderbolaget. Med olika medel ska en självständig bedömning, integritet och öppenhet säkerställas. Skandia Liv ska framöver ha: * ökat fokus på kapitalförvaltningen. * ökat fokus på tjänstepensionsområdet * breddad flytträtt (på privata pensionsförsäkringar finns redan flytträtt, flytträtt på tjänstepensioner utreds med sikte på att kunna införas 2005) * bättre dialog med våra försäkringssparare I Skandia Liv ska ledningen framöver inte ha någon bonus (bonus med tak kan dock förekomma för särskilt definierade uppgifter längre ner i organisationen) För ytterligare frågor: Urban Bäckström, VD Skandia Liv, 08- 788 25 00 Gunilla Svensson, Presschef, tel 08- 788 25 00 eller 070- 575 75 78 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/02/20031202BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar