Skandia Livs konsolidering för november ökade till 99 procent. Räntan höjs till 3,5 procent.

Skandia Livs konsolideringsgrad ökade under november från 98 till 99 procent. Vid årsskiftet var konsolideringsgraden 95 procent. Räntan höjs från 3 till 3,5 procent den 1 januari 2005. Marie-Louise Wenander, chefaktuarie säger i en kommentar: ”November var en stark månad på de finansiella marknaderna och konsolideringsgraden påverkades framför allt positivt av värdetillväxten i den svenska aktieportföljen. Även den utländska aktieportföljen och de räntebärande tillgångarna uppvisade en positiv avkastning. Detta innebär att den kollektiva konsolideringsgraden stigit så mycket att vi, enligt vår policy, höjer återbäringsräntan till 3,5 procent.” Så fungerar Skandia Livs konsolideringspolicy Skandia Livs konsolideringspolicy styr hur kapitalavkastningen fördelas till försäkringarna. När konsolideringsgraden ligger inom intervallet 95 - 115 procent fördelas avkastningen till försäkringarna med hjälp av räntan på försäkringskapitalet. När konsolideringsgraden understiger 95 procent sänks försäkringskapitalet så att konsolideringsgraden blir 100 procent. När konsolideringsgraden överstiger 115 procent görs en höjning av kundernas försäkringskapital så att konsolideringsgraden blir 110 procent. Vidare finns en tilläggsregel. Den innebär att om den kollektiva konsolideringsgraden har varit lägre än 100 procent under mer än 36 månader, så ska försäkringskapitalet sänkas så att konsolideringsgraden ökar upp till minst 100 procent. För ytterligare frågor: Marie-Louise Wenander, chefaktuarie Skandia Liv, tel 08-788 46 65 Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar