Skandia säljer den Japanska verksamheten

Skandia säljer den Japanska verksamheten Efter Millea Holdings förvärv kommer Skandia att ytterligare kunna utveckla sina internationella verksamheter Skandia meddelar idag att en slutgiltig överenskommelse har träffats med Millea Holdings, vars dotterbolag The Tokio Marine & Fire Insurance Co. Ltd., förvärvar 100 procent av aktierna i Skandia Japan. Transaktionen, värderad till 20 miljarder Yen (cirka 1,4 miljarder SEK), är föremål för sedvanligt myndighetsgodkännande i Japan och kommer att ytterligare förbättra Skandias likviditet. Jämfört med den 30 september 2003, kommer transaktionen att ha en positiv påverkan på eget kapital med cirka 0,8 miljarder SEK, efter avdrag för kostnader och före skatt. Konsolideringskapitalet påverkas positivt med cirka 0,5 miljarder SEK. Nuvarande försäkringstagare i Skandia Japan och deras försäkringsavtal, påverkas inte av försäljningen. Transaktionen är ett resultat av Skandias strategiska genomgång av den Japanska verksamheten och visar på Skandias förmåga att genomföra slutsatserna. Denna genomgång har ingen påverkan på någon av Skandias övriga internationella verksamheter. I den strategiska genomgången har Skandias relativa konkurrensläge i Japan belysts och slutsatsen blev en försäljning av den japanska verksamheten till ett strategiskt välpositionerat bolag med solida resurser. Detta är i Skandias aktieägares, lokalt anställda, distributörer och försäkringstagares intresse. Skandia har sökt en köpare som är bättre rustad att utvecklas på Japans snabbt växande fondförsäkringsmarknad. Leif Victorin, VD och koncernchef i Skandia säger: ' Japan har en väsentlig tillväxtpotential på fondförsäkringsmarknaden, men vår marknadsposition i Japan skulle inte tillåta oss att fullt ut utveckla tillväxtmöjligheterna '. Han tillägger, 'Försäljningen av den japanska verksamheten ger oss en möjlighet att koncentrera våra finansiella och management resurser i marknader där Skandia har en starkare och mer fördelaktig marknadsposition' Skandia ser Millea Holding Group som en stark ägare för den Japanska verksamhetens utveckling. Anställda, distributörer och försäkringstagare kommer att dra nytta av Millea Holding Group's betydande storlek i Japan. Som Japans ledande skadeförsäkringsbolag har Millea Holdings en idealisk position för att kunna dra nytta av både tillväxtpotentialen i alternativa distributionskanaler genom finansiella institutioner och introduktionen av en ny kategori livprodukter till sin diversifierade kundbas. Leif Victorin säger: 'Vi är särskilt glada över den betydelse Millea Holding Group tilldelar den förvärvade verksamheten som ett strategiskt och viktigt nytt affärsområde. HSBC har varit Skandias finansiella rådgivare. Påverkan på Skandias övriga verksamhet Affären har inte någon påverkan på Skandias verksamhet i länder utanför Japan, ej heller någon inverkan på kundrelationer, andra parter eller andra bolag inom koncernen. Om Skandia Skandia är ett internationellt bolag inom långsiktigt sparande och pensioner. Grundad 1855 med säte i Sverige, är Skandia idag verksamt i mer än 20 länder, med Storbritannien och Sverige som största marknader. Skandia är en av de största leverantörer av sparprodukter i världen till oberoende distributörer. Ytterligare information om Skandia är tillgänglig på www.skandia.com. Om Millea Holdings Millea Holdings bildades 2002 som holdingbolag av The Tokio Marine and Fire Insurance Co., Ltd. Och The Nichido Fire and Marine Insurance Co., Ltd., samtidigt som förvaltningen av de två skadeförsäkringsbolagen har integrerats. Livförsäkringsdotterbolag till Tokio Marine och Nichido Fire fusionerades den 1 oktober och formade The Tokio Marine & Nichido Life Insurance Co., Ltd. Millea är den största skadeförsäkringskoncernen i Japan och en av de största i världen. Millea är noterad på Tokyo Stock Exchange, Osaka Stock Exchange och Nasdaq. Vid eventuella frågor från utländska media i Japan: Jason Kendy or Deborah Hayden Gavin Anderson & Company Japan, +81-3-5404-0640 Vid eventuella frågor från japanska media: Minako Hattori or Yoko Kato Gavin Anderson & Company Japan, +81-3-5404-0640 Vid eventuella frågor från investerare / analytiker och media utanför Japan: Jan Erik Back, Ekonomidirektör, telefon 070-378 37 20 Harry Vos, Chef Investor Relations, telefon 070-605 6773 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/24/20031224BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/24/20031224BIT00020/wkr0002.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar