Skandia skapar ny marknadsorganisation i Sverige

Skandia skapar ny marknadsorganisation i Sverige Skandia Sverige stärker konkurrenskraften på den svenska marknaden. Skandia inrättar en gemensam marknadsorganisation för samtliga produkter på den svenska marknaden. Målet är att kunden genom ett telefonsamtal, en webbsida och en kontaktperson ska kunna nå hela sitt engagemang. Livförsäkringar, fondförsäkringar, fondsparande, banktjänster och hälso- och sjukvårdsförsäkringar kommer att erbjudas var för sig eller i kombination, beroende på kundens behov. Skandia Liv (som drivs enligt ömsesidiga principer), och övriga produktenheter i Skandia kommer att samverka inom områden som exempelvis rådgivning, försälj-ning, marknadsföring, kundservice och konceptutveckling, d v s utveckling av pro-duktpaket. Vissa stabsfunktioner kommer också att produceras av Skandia Sverige. Skandia Liv och Skandias produktenheter kommer även i fortsättningen att utveckla sina respektive produkter. " Genom att samordna resurser och kompetens kan vi skapa bättre kunder-bjudanden och enklare hantering för kunden. Kunderna kommer att möta en samlad organisation med ett unikt spar- och trygghetskunnande. Den nya or-ganisationen innebär en kraftfull satsning på att öka Skandias marknadsan-delar i Sverige.", säger Gert Engman, vVD och chef för Skandia Sverige. Den nya organisationen befäster Skandia Livs oberoende och integritet. Skandia Liv och Skandia AB har idag ingått ett ramavtal (sammanfattning www.skandia.com) som lägger fast principerna för samarbetet, och där rollfördelningen bolagen emellan renodlas och preciseras. Den ersättning som Skandia Liv betalar för att Skandia Sverige ska driva Skandia Livs marknadsnära funktioner baseras på marknadspris-sättning, och där så inte är lämpligt, på självkostnad. Samarbetet kommer att sänka kostnaderna såväl i Skandia AB som i Skandia Liv. Kostnadseffekter och andra konsekvenser förväntas presenteras i mitten av november. "Med den nya organisationen drar Skandia Liv full nytta av att tillhöra en stor sparkoncern. Samordningen med Skandia AB av de marknadsnära funktioner-na kommer att leda till förbättrad service och sänkta kostnader för försäk-ringstagarna .Det uppdrag som ges till Skandia minskar inte det övergripande och slutliga ansvar för strategi, förvaltning och organisation som Skandia Livs styrelse har", säger Skandia Livs VD Urban Bäckström. Den nya organisationen träder i kraft den 1 september. Gert Engman, vVD och chef Skandia Sverige och Urban Bäckström, VD Skandia Liv bjuder in till pressinformation idag den 27 augusti kl 10.30. Plats: Skandia, Sveavägen 44. För frågor: Urban Bäckström, VD Skandia Liv, tel 08- 788 25 00 Gert Engman, vVD och chef Skandia Sverige, tel 08-788 25 00 Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 25 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20020/wkr0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 700 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar