Skandiabanken Aktiebolag (publ):s delårsrapport januari - september 2017: 70 miljoner i rörelseresultat tredje kvartalet

Sammanfattning tredje kvartalet 2017 (jämförelsesiffrorna avser andra kvartalet 2017):

-          Intäkterna för tredje kvartalet 2017 uppgick till 248 (246) MSEK.
-          Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2017 uppgick till 70 (49) MSEK.
-          Kreditförlusterna för tredje kvartalet 2017 uppgick till -2 (-5) MSEK.
-          Utlåningen till allmänheten ökade under årets tre första kvartal med 1 479 MSEK till 58 212 MSEK.
-          Total likviditet uppgick per den 30 september till 13 312 MSEK jämfört med 8 243 MSEK vid årsskiftet.
-          Total kapitalrelation uppgick per den 30 september till 19,0 procent jämfört med 18,9 procent vid årsskiftet. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,2 procent jämfört med 15,0 procent vid årsskiftet.

Johanna Cerwall, verkställande direktör, kommenterar kvartalet:
Banken redovisar ett starkt resultat för årets tre första kvartal och klättrar samtidigt till en tredjeplats i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) avseende kundnöjdhet. 

Under det tredje kvartalet har vi sett en fortsatt trend i sparande hos våra kunder. Den samlade sparandevolymen i form av aktier, fonder och inlåning har ökat med 2,9 miljarder kronor sedan årsskiftet och uppgår nu till 70,1 miljarder kronor. Även bolånetillväxten har utvecklats väl om än i något lägre takt i jämförelse med föregående år.

Intäkterna uppgick till 248 miljoner kronor för kvartalet. För årets första nio månader uppgick intäkterna till 742 miljoner kronor jämfört med 638 miljoner kronor föregående år (justerat för den jämförelsestörande intäktsposten om 43 miljoner kronor avseende VISA Inc’s förvärv av VISA Europe). Detta motsvarar en intäktsökning om 16 procent. 

Kostnaderna för det tredje kvartalet har utvecklats enligt plan och uppgick till 176 miljoner kronor, ackumulerat under året uppgick de till 544 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 70 miljoner kronor och ackumulerat per sista september till 189 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis är jag nöjd med kvartalet och det finns all anledning att se positivt på resten av 2017. Jag ser en rad faktorer i vår omvärld som skapar nya spännande möjligheter. Den digitala omvandlingen som vår bransch står inför öppnar för helt nya tjänster och erbjudanden. Med vår historia som en innovativ aktör kan vi ligga i framkant och möta kundernas behov av tillgänglighet och flexibla tjänster.

Vi ser också ökade möjligheter att växa ytterligare inom vår bolåneaffär genom att fortsätta erbjuda en transparent och attraktiv prismodell. Banken har just nu en av marknadens lägsta snitträntor samtidigt som våra kunder är nöjda med oss som bank. Den senaste SKI-mätningen är ett tydligt kvitto på det. I vårt arbete ska vi fortsätta att dra fördel av att vara en mindre aktör med ett tydligt erbjudande och nöjda kunder. 

Kommande rapporteringsdatum
16 februari 2018, bokslutskommuniké för 2017. 

Delårsrapporten för januari-september år 2017 bifogas.

All finansiell information om Skandias bank finns tillgänglig på https://www.skandia.se/om-oss/om-skandia/finansiell-information/finansiell-info/

För ytterligare information:
Christofer Zetterquist, CFO, 08-788 20 15
Pontus Haag, presschef, 08-788 47 12

Pressrum inklusive foton: http://www.skandia.se/press
Bli kund på: http://www.skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett ledande livbolag i Sverige. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på cirka 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se