SkandiaBanken fortsätter nordisk expansion

SkandiaBanken fortsätter nordisk expansion * SkandiaBanken och Kommunernas Pensionsforsikring har i dag träffat avtal om att SkandiaBanken förvärvar Din Bank * SkandiaBanken blir genom förvärvet heltäckande telefon- och internetbank i Skandinavien Göran Lenkel, VD i SkandiaBanken, säger i en kommentar: "Genom det planerade förvärvet av Din Bank fortsätter vi vår nordiska expansion. Låga kostnader gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder mycket goda villkor. Genom att lyssna på våra kunder, kan vi kontinuerligt anpassa och förbättra vårt utbud. Därigenom har vi, i kanske en av världens mest konkurrensutsatta nätbanksmarknader, på kort tid lyckats etablera en framgångsrik internetbaserad privatmarknadsbank." Bakgrund: SkandiaBanken * SkandiaBanken startades i oktober 1994 och har byggt upp en erfarenhet av att bedriva en framgångsrik och lönsam privat banksverksamhet via alternativ distribution * 1998, 1999 samt år 2000 utsågs SkandiaBanken till "Årets Bank" i Sverige av tidningen Privata Affärer. * I april 2000 etablerade SkandiaBanken en filial i Norge. Vid utgången av år 2000 hade SkandiaBanken Norge erhållit 65 000 kunder och är den ledande Internetbanken med ca 6 procents marknadsandel. * Den 31 december 2000 hade SkandiaBanken totalt ca 400 000 kunder. * SkandiaBankens ambitionen är att nå en kundbas på minst 500 000 under 2001 * SkandiaBanken är, efter endast sex års verksamhet, Sveriges femte största bank för privatpersoner med en marknadsandel på ca 6 procent av antalet nätbanks- och telefonkunder Bakgrund: Din Bank * 1991 etablerade Kommunernes Pensionsforsikring Din Bank * Din Bank är en renodlad internet- och telefonbank med ett produkt- och tjänsteutbud liknande SkandiaBankens. * Din Bank är den ledande oberoende internet- och telefonbaserade banken i Danmark med, vid utgången av år 2000, ca 30.000 kunder, en inlåningsvolym om DKK 1,7 miljarder, utlåning om DKK 0,6 miljarder samt ett eget kapital om DKK 171 miljoner * SkandiaBanken kommer att befästa Din Banks ledande position genom att fullfölja planerade expansionsplaner. Ambitionen är att uppnå en kundbas om 100.000 kunder Förvärv möjliggör fortsatt expansion * I januari 2001 beslutade sig SkandiaBanken för att fortsätta sin nordiska expansion genom att etablera sig i Danmark * Kontakt togs med Kommunernes Pensionsforsikring avseende Din Bank och efter samtal presenterades ett bud * Kommunernes Pensionsforsikrings styrelse har beslutat att acceptera SkandiaBankens bud. Ett bud som är betingat av erforderliga myndighetsbeslut samt sedvanlig Due Diligence * SkandiaBanken och Kommunernes Pensionsforsikring avser att slutföra förvärvet under mars-april 2001 För ytterligare information: Göran Lenkel, VD, SkandiaBanken, +46-8-463 6001, +46-70-563 6001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00640/bit0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har cirka 650 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar