SkandiaBankens privatekonomiska barometer

SkandiaBankens nya barometer: Varannan svensk osäker om sin ekonomiska trygghet Mer än hälften av svenskarna är osäkra om de har tillräckliga resurser för att klara en större oförutsägbar förändring i livet. De är tveksamma till om de har sparande eller skydd nog för att klara till exempel arbetslöshet eller långvarig sjukdom. Det framgår av SkandiaBankens privatekonomiska barometer - en ny undersökning om svenskarnas privatekonomi. Osäkerheten är stor i alla inkomstgrupper. Men det är framför allt de med en hushållsinkomst som understiger 150 000 kronor per år och de i intervallet 400 000 till 600 000 kronor som är mest tveksamma till om de ekonomiskt skulle klara en större oförutsägbar förändring. I båda dessa grupper är tre personer av fem tveksamma. Var femte svensk anger i undersökningen att de är direkt ekonomiskt otrygga. De upplever att de saknar resurser för att klara längre tids sjukdom eller arbetslöshet. "Många låginkomsttagare känner sig ekonomiskt otrygga. Det hänger samman med att de i stor utsträckning saknar möjligheter att spara och att skaffa sig ett tillräckligt omfattande försäkringsskydd," säger Peter Carrick, VD för SkandiaBanken. "För de med en hushållsinkomst på mellan 400 000 och 600 000 blir en inkomstsänkning vid långvarig sjukdom eller arbetslöshet relativt sett större än vad den blir för personer med lägre inkomst. Det innebär också ekonomisk otrygghet," säger han. "Undersökningen visar dessutom att de flesta med en hushållsekonomi över 600 000 kronor känner ekonomisk trygghet. Vi vet att relativt många av dem förlitar sig på det allmänna skyddet och avtalsenliga förmåner. För många skulle dock arbetslöshet eller långvarig sjukdom kunna få dramatiska konsekvenser," säger Peter Carrick. Nedgången i världskonjunkturen gör att många upplever att osäkerheten kring den egna ekonomin just nu är större än tidigare. Av undersökningen framgår att svenskarna planerar att investera mindre och spara mer under de kommande sex månaderna i förhållande till det senaste halvåret. SkandiaBanken har även mätt attityder och förhållande till banker och privatekonomiska rådgivare, samt rörligheten på bankmarknaden: · Hälften av svenskarna har lågt förtroende för bankerna · Fyra av tio upplever att det är en slump att de har den bank de har · Var femte svensk har bytt eller blivit kund i en ny bank under de senaste tre åren. · Tre av tio svenskar är kunder i mer än en bank. · Åtta av tio svenskar uppger att de kan tänka sig att byta bank. De viktigaste faktorerna vid val av bank är lägre avgifter, högre sparräntor och bättre möjligheter att personligen få träffa rådgivare som kan sätta sig in i sin kunds ekonomiska situation. SkandiaBankens privatekonomiska barometer ska redovisas minst en gång om året. Efter nästa undersökning kommer ett privatekonomiskt trygghetsindex skapas för att mäta förändringar i hur svenskarna upplever sin ekonomiska situation över tiden. Undersökningen är gjord av Temo och baseras på ett riksrepresentativt urval av svenska folket 16 år och äldre. 1000 personer intervjuades per telefon mellan den 17-23 oktober 2001. Rapporten och det statistiska materialet kan laddas ner från SkandiaBankens webbplats: www.skandiabanken.se För ytterligare information: Peter Carrick, VD SkandiaBanken, telefon: 08-788 25 00 Peter Elmhorn, informationsansvarig, SkandiaBanken, tel 08-788 42 92 Gunilla Svensson, pressekreterare Skandia, tel 08-788 42 97 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011220BIT01700/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011220BIT01700/bit0001.pdf

Om oss

Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra närmare 2 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Prenumerera

Dokument & länkar